null Welten onderzoekers naar conferentie over beweging in Canada

OW_BewegingCanada_13169_head_large.jpg
Gezondheid
Welten onderzoekers naar conferentie over beweging in Canada
Van woensdag 7 juni tot en met zaterdag 10 juni 2017 bezoeken onderzoekers van het Welten-instituut de ISBNPA, de jaarlijkse internationale conferentie over voeding en beweging. Dit jaar vindt de conferentie plaats in Victoria, Vancouver Island, Canada.

Biopsychology of learning

Prof. dr. Renate de Groot en dr. Jérôme Gijselaers zullen op de ISBNA-conferentie hun onderzoek presenteren. In totaal hebben zij vijf bijdragen in de vorm van een symposium, lezingen en een poster. Zij presenteren hun bevindingen van meerdere onderzoeken op het gebied van Biopsychology of Learning waaronder het ALOUD onderzoek, dat onder de studenten van de Open Universiteit is uitgevoerd. Ook presenteren zij het nieuwe PHIT2LEARN project dat sinds januari dit jaar gestart is en waar onderzoek wordt gedaan naar beweging en staand onderwijs in het mbo.

Bewegen en leren

Het symposium dat de Welten-onderzoekers organiseren is gericht op de relatie tussen beweging enerzijds en cognitief functioneren en leerprestaties anderzijds. De focus ligt hier vooral op de verschillende mechanismen inzake onderzoek naar deze relatie. Daartoe worden onderzoeken met verschillende onderzoeksontwerpen en onderzoekspopulaties beschouwd. Samen met twee onderzoekers van de Universiteit van Ghent en de Universiteit van Amsterdam zullen ze dieper ingaan op deze relatie. Jérôme is organisator en voorzitter van het symposium en Renate treedt op als discussiant.