Persberichten
340 Persberichten
15 juni 2021

Promotie: Historisch onderzoek naar watersnood in ‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch kreeg in de geschiedenis te maken met serieuze wateroverlast, zoals hoogwater, overstromingsrampen en ijsvloeden. Hoe verliep de hulpverlening? En welke omgangsstrategieën werden e...
9 juni 2021

Promotie: De impact van Audit Technology op Auditing

De kwaliteit van accountantswerkzaamheden, in het bijzonder van accountantscontroles, staat al jarenlang ter discussie. Deze kwaliteit moet beter zodat het maatschappelijk verkeer weer mag vertrouw...
3 juni 2021

Eredoctoraat van Open Universiteit voor Erik Scherder

De Open Universiteit kent een eredoctoraat toe aan prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar Klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij ontvangt het eredoctoraat vanwege zijn ...
2 juni 2021

Promotie: Het ontwerpen van leeromgevingen op de school-werk grens

Het beroepsonderwijs staat onder druk om onderwijs te ontwerpen dat meebeweegt in een veranderende maatschappij. Snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vereisen een continu aanpas...
31 mei 2021

Studenten doen kennis op over het strafrecht door serious game Damocles

Ruim vierhonderd studenten die het vak Formeel Strafrecht aan de Open Universiteit volgen, behandelen op dit moment een real live casus in de vorm van een serious game. In de game Damocles krijgen ...
27 mei 2021

Promotie: Werknemers kunnen zelf proactief bijdragen aan burn-out preventie

Het percentage werknemers dat kampt met burn-out klachten stijgt gestaag, ondanks de groeiende focus op de preventie ervan. In Nederland is het aantal werknemers met burn-out klachten gestegen van ...
25 mei 2021

Anna Berlee benoemd tot hoogleraar Gegevensbescherming en Privacyrecht

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft Anna Berlee benoemd tot hoogleraar Gegevensbescherming en Privacyrecht bij de faculteit Rechtswetenschappen. De benoeming heeft een omvang van...
20 mei 2021

Promotie: De ontwikkeling van computational thinking in het primair onderwijs

Het ontwikkelen van digitale vaardigheden en kennis wordt steeds belangrijker in het primair onderwijs. Leren programmeren wordt daarbij ingezet als instrument voor het ontwikkelen van op computer ...
6 mei 2021

Hans van Ditmarsch benoemd tot hoogleraar Artificiële Intelligentie

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft Hans van Ditmarsch benoemd tot hoogleraar Artificiële Intelligentie bij de faculteit Bètawetenschappen. De benoeming heeft een omvang van 1 ft...
6 mei 2021

Samenwerking OU en gemeente Heerlen om ouderen de digitale snelweg op te helpen

Facetimen met vrienden of kleinkinderen, online boodschappen bestellen, digitaal financiële zaken regelen… Het klinkt heel logisch, maar voor veel 65-plussers is het alles behalve gesneden koek. Go...
30 april 2021

Onderzoek Open Universiteit: buurtbemiddeling vergroot gevoel van veiligheid

Onderzoek van de Open Universiteit naar de werking, impact en historie van buurtbemiddeling in Zwolle wijst uit dat deze methode een positief effect heeft op het veiligheidsgevoel van burgers. Buur...
15 april 2021

Online symposium De hokjes voorbij: inclusie en destigmatisering rond psychische problematiek vanuit verschillend perspectief

Voor inclusie van mensen met een psychische aandoening is steeds meer aandacht. Terecht: stigma is een fors probleem waar veel mensen last van hebben. Er is veel kennis over - uit ervaring, de bero...
7 april 2021

Promotie: De invloed van seksuele opwinding en alcohol op condoomgebruik

Ondanks het voornemen om een condoom te gebruiken, geven mensen soms toch toe aan hun impuls om onveilige seks te hebben. Bijvoorbeeld wanneer ze zich in een staat van dronkenschap of seksuele opwi...
25 maart 2021

Susan van Hooren benoemd tot hoogleraar Klinische psychologie

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. Susan van Hooren benoemd tot hoogleraar Klinische psychologie bij de faculteit Psychologie. De benoeming gaat in per 1 april 2021. ...
24 maart 2021

Promotie: Het onderwijskundig belang van een goed ontworpen dashboard in de online leeromgeving

De impact van technologie in het verbeteren van onderwijskansen is in het laatste decennium sterk gegroeid. Zeker in 2020, toen de coronacrisis leidde tot een ongekende groei in online onderwijs vo...
10 maart 2021

Promotie: Duurzaam inkopen bij overheidsorganisaties nog in kinderschoenen

Overheidsorganisaties zijn in staat leveranciers te betrekken bij de ontwikkeling van duurzaamheid door publieke inkoop, maar duurzaam inkopen als beleidsinstrument staat nog in de kinderschoenen. ...
24 februari 2021

Promotie: Het Nieuwe Werken en de veranderende rol van leiderschap

Organisaties hoeven niet bang te zijn om medewerkers meer vrijheid te geven om te bepalen waar, wanneer, hoe en met wie ze werken, zoals tijdens de Covid-19 crisis. Wel is het belangrijk om in te s...
4 februari 2021

Promotie: Prestaties docenten technisch hoger onderwijs in Ghana

Prestaties van medewerkers blijven onderwerp van discussie en een uitdaging voor zowel organisaties als onderzoekers. Innovatieve ideeën en strategieën voor het verbeteren van prestaties is een ter...
27 januari 2021

Promotie: Huidig visserijbeleid onhoudbaar

Het was een belangrijk discussiepunt in de slepende Brexit-onderhandelingen: de toegang van Europese vissers tot de Britse wateren. Waar de Nederlandse vissers in de 17e eeuw de Engelse visserssche...
20 januari 2021

Promotie: Gevolgen van gedrag op corporate governance van familiehotels in Ghana

Het overgrote deel van midden- en kleinbedrijven in Ghana bestaat uit familiebedrijven. Een opvallend kenmerk van deze bedrijven is hun onvermogen om meerdere generaties te overleven, als gevolg va...