Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO)

http://www.ccmo.nl/De wet medisch-wetenschappelijk onderzoek bij mensen regelt de rechtsbescherming van zieke en gezonde proefpersonen in medisch wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoek met de volgende kenmerken valt hier onder:

  1. medisch-wetenschappelijk onderzoek (met het doel een vraag over gezondheid of ziekte te beantwoorden aan de hand van systematisch onderzoek. Het onderzoek beoogt bij te dragen aan medische kennis die geldend is voor populaties buiten de steekproef).
  2. proefpersonen worden aan handelingen onderworpen of krijgen een gedragswijze opgelegd.

Onderzoek dat valt onder de WMO moet vooraf ter beoordeling worden voorgelegd aan de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) of aan een door de CCMO ingestelde Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) en daar worden goedgekeurd.

Exacte criteria voor het beoordelen van wmo-plicht van onderzoek en een toelichting op de WMO vindt u op de CCMO website en in de bijlagen. U bepaalt met de documenten en of de beslisboom (zie achtergrondinformatie cETO) of uw onderzoek WMO-plichtig is. Als het onderzoek wmo-plichtig is, moet u het laten goedkeuren door een METC (zie website CCMO). Als u twijfelt over de WMO-plichtigheid, raadpleeg dan de CCMO of de commissie ethische toetsing onderzoek (cETO) van de Open Universiteit.

Documenten

De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Zie ook
CCMO
cETO
Commissie Wetenschappelijke Integriteit