null 'Kuikens zijn geen paasdecoratie'

PSY_kuikens_MarieJoseEnders_15756_head_large.jpg
Leren
'Kuikens zijn geen paasdecoratie'
In de paastijd staan er op veel basisscholen broedmachines in de klas of in de aula en worden er kippeneieren uitgebroed. Maar is het eigenlijk wel goed voor de kuikentjes? Of zou je dat beter niet kunnen doen? Prof. dr. Marie-José Enders, onderzoeker aan de Open Universiteit, is daar heel stellig in. 'Ik vind dat het niet kan. Kuikentjes horen bij hun moeder, de hen'. 

Educatief verantwoord?

Een argument vanuit het onderwijs is dat het uitbroeden van kuikentjes op school erg leerzaam is. Voor kinderen is het indrukwekkend om te zien hoe een kuikentje uit een ei komt. In de periode dat de broedmachine op school staat, leren ze over de natuur, over de levenscyclus van een kip, de omstandigheden waaronder eieren worden uitgebroed, maar het verzorgen van kippen, over legbatterijen en scharrelkippen. Marie-José Enders is niet overtuigd: 'Kuikens uitbroeden in een broedmachine ís niet natuurlijk. De kuikentjes horen bij hun moeder, de hen. In een warm hok waar ze hun natuurlijke gedrag kunnen uitoefenen en later met de kloek mee naar buiten kunnen. Het zou veel beter zijn als kinderen op bezoek gaan bij een boer om te leren over de natuur.'

Recht doen aan het dier

Je zou denken dat het nog niet zoveel kwaad kan zolang de kuikens nog in de eieren zitten. Toch zijn er onderzoeken die aantonen dat de kloek en de kuikens al communiceren als de kuikens nog in het ei zitten. Als de kuikens eenmaal uit het ei zijn, moeten ze meteen kunnen scharrelen en kunnen wegkruipen onder de kloek. In de klas of in een winkel kan dat niet. Integendeel: vaak worden ze opgepakt en geknuffeld en dat is voor kuikens helemaal niet natuurlijk. Marie-Jose: 'Wij mensen behandelen dieren vaak alsof ze 'dingen' zijn. Of we slaan door naar de andere kant: we maken er kleine mensjes van. Dat is allebei niet goed en doet geen recht aan het dier.'

Leer meer over ons onderzoek naar de relatie tussen mens en dier.