null Symposium Leren en Innoveren in Veerkrachtige Systemen, 2e editie

LIRS_head_large.jpg
Symposium Leren en Innoveren in Veerkrachtige Systemen, 2e editie
De faculteit Management, Science & Technology (MST) van de Open Universiteit is verheugd te melden dat de 2e editie van het Leren en Innoveren in Veerkrachtige Systemen (LIRS) symposium op 24 en 25 oktober 2019 in Heerlen, Nederland, zal worden gehouden. Het LIRS symposium integreert verschillende perspectieven vanuit verschillende disciplines, zoals managementwetenschappen, milieuwetenschappen, psychologie en computerwetenschappen, om een aantal van de huidige moderne wereldwijde uitdagingen aan te pakken.

Uitnodiging 2e editie LIRS symposium

Wetenschappers en praktijkmensen uit alle disciplines worden uitgenodigd om deel te nemen aan een levendig transdisciplinair debat over hoe en in welke mate innovaties en leerprocessen bijdragen aan de transitie naar (meer) veerkrachtige systemen op meerdere niveaus, of het nu gaat om individuen, organisaties, steden of de maatschappij in het algemeen. We verwelkomen empirische, conceptuele en methodologische abstracts die bijdragen aan ons begrip van innovatie en het leren voor veerkracht vanuit verschillende invalshoeken.

Geïnteresseerde deelnemers worden aangemoedigd om voor 15 mei 2019 een samenvatting van 250 woorden in te dienen: LIRS@ou.nl. De auteurs worden uiterlijk op 15 juni 2019 op de hoogte gesteld. 

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over de Open Universiteit, haar onderzoek, het programma en de keynote sprekers ga naar de conferentiesite.