null Promotie: Aan welke gedragsregels moeten strafrechtadvocaten in de EU zich houden?

RW_Promotie_Marelle_Attinger_15244_head_large.jpg
Promotie: Aan welke gedragsregels moeten strafrechtadvocaten in de EU zich houden?
In grensoverschrijdende strafzaken binnen de EU krijgen advocaten te maken met gedragsregels die per lidstaat anders zijn. Om een effectieve verdediging te garanderen is het noodzakelijk dat advocaten van elkaars gedragsregels op de hoogte zijn. Mr. Marelle Attinger, promovendus aan de faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit, bracht deze gedragsregels in kaart. Het is het eerste onderzoek naar gedragsregels van strafrechtadvocaten op EU-breed niveau. Op vrijdag 16 oktober 2020 om 16.00 uur verdedigt zij (online) haar proefschrift: 'Gedragsregels voor strafrechtadvocaten in de EU: Een gedragsrechtelijk perspectief op verdedigingsrechten'.

Gedragsregels bij grensoverschrijdende strafzaken

De verdediging in strafzaken wordt steeds meer over grenzen heen georganiseerd en advocaten uit verschillende lidstaten moeten met elkaar samenwerken. Om deze samenwerking succesvol en effectief te laten verlopen, is het niet alleen belangrijk dat strafrechtadvocaten op de hoogte zijn van de ins en outs van de verschillende strafrechtsystemen, maar ook dat ze weten welke gedragsregels er gelden in de andere lidstaat. Promovendus Marelle Attinger bracht de gedragsregels die gelden voor strafrechtadvocaten in de verschillende lidstaten van de EU overzichtelijk in kaart. 

Specifieke regelingen voor strafrechtadvocaten

Attinger vergeleek deze regels en bepaalde of zij bijdragen aan een effectieve verdediging. Zij maakte hiervoor een analysemodel, waarbij ze de verschillende rollen die een strafrechtadvocaat moet vervullen, als uitgangspunt nam. Attinger ontdekte twee regels waarvan beargumenteerd kan worden dat ze niet bijdragen aan een effectieve verdediging. Ook vond zij binnen een aantal lidstaten specifieke regelingen (protocollen, codes, statuten, richtlijnen) die enkel gericht zijn aan strafrechtadvocaten, een bijzondere vondst. Het onderzoek van Attinger biedt de nodige context en achtergrond voor een open discussie over de ethische dilemma's waar strafrechtadvocaten in hun dagelijkse praktijk mee geconfronteerd worden. Het is het eerste onderzoek dat in EU-verband wordt gedaan naar de gedragsregels voor de advocaat in strafzaken.

Over Marelle Attinger

Marelle Attinger behaalde in 2004 de master Nederlands Recht en voltooide een jaar later de postdoctorale opleiding 'Toga Master' aan Universiteit Maastricht. Gedurende haar studie heeft zij vele jaren als vrijwilliger bij de Stichting Vrouwenrechtwinkel Maastricht gewerkt en was zij als student-assistent betrokken bij het onderwijs. Van 2005 tot 2012 werkte zij aan dezelfde universiteit als onderzoeksassistent en junior docent. Sinds 2012 is zij docent straf(proces)recht aan de Open Universiteit. In 2017 verkozen de studenten haar tot OU Docent van het Jaar. 

Promotie Marelle Attinger

Marelle (Françoise) Attinger (1980, Alphen aan den Rijn) schreef haar proefschrift als promovendus bij de faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit. Op vrijdag 16 oktober om 16.00 uur verdedigt zij haar proefschrift 'Rules of Conduct for Criminal Defence Lawyers in the EU: A Deontological Approach to Defence Rights' aan de Open Universiteit in Heerlen. Haar promotor is prof. mr. dr. G.K. Sluiter (Open Universiteit). De co-promotor is prof. mr. S. Brinkhoff (Open Universiteit). De promotie vindt online plaats en is live te volgen via www.ou.nl/live.

Marelle Attinger