null Aandeel vrouwelijke hoogleraren bij OU flink gestegen

ALG_Monitor_Vrouwelijke_Hoogleraren2019_head_large.jpg
Aandeel vrouwelijke hoogleraren bij OU flink gestegen
Met 34,7 procent heeft de Open Universiteit het hoogste percentage vrouwelijke hoogleraren van alle universiteiten. Het landelijk gemiddelde ligt op 23,1 procent (in fte's). Dat blijkt uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2019 die 12 december 2019 is verschenen.

Theo Bastiaens, rector magnificus van de Open Universiteit: 'Fijn dat we steeds in de lijstjes die er werkelijk toe doen goed scoren. Ook hier weer. We zijn nog niet helemaal tevreden en werken verder aan een geleidelijke verbetering van dit percentage. Natuurlijk zijn de verschillen in de disciplines nog groot, maar dat is vaak toch een probleem van de samenstelling van de arbeidsmarkt en niet van onwil.'

Forse stijging aantal vrouwelijke hoogleraren

Na de Open Universiteit, waar het percentage vrouwelijke hoogleraren is gestegen van 30,1 in de Monitor 2018 naar 34,7 procent in de actuele Monitor, hebben de Universiteit Leiden (29,7%), Maastricht University (29,7) en de Radboud Universiteit Nijmegen (29,3 procent) hoge aandelen vrouwelijke hoogleraren. De Erasmus Universiteit Rotterdam is hekkensluiter met 14,5% vrouwelijke hoogleraren. In 2015 heeft elke universiteit een streefcijfer voor 2020 geformuleerd, de Open Universiteit legde de lat het hoogst: op 35%.

Lager percentage vrouwen onder promovendi

Van de studenten die afstuderen aan de Nederlandse universiteiten is meer dan de helft vrouw (53,9%). Bij de promovendi is 43% vrouw en bij universitair docenten 41,8%. Van de universitair hoofdocenten is 28,4% vrouw en van de hoogleraren 23,1%. Daarmee neemt het aandeel vrouwen per stap op de carrièreladder nog altijd drastisch af.  

Over de Monitor

De Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2019 biedt inzicht in de manvrouwverdeling in de wetenschap en geeft de percentages weer van vrouwelijke wetenschappers en bestuurders aan de Nederlandse universiteiten, universitair medische centra en in andere wetenschappelijke organisaties. De cijfers zijn gebaseerd op het zgn. WOPI-bestand (ultimo 2017 en 2018. Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) is samensteller van de Monitor.

Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2019
Persbericht van LNVH over de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2019 
Website Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH)