null Aandeel vrouwelijke hoogleraren bij OU hoogst van alle universiteiten

ALG_Aandeel_Vrouwelijke_Hoogleraren_head_large.jpg
Aandeel vrouwelijke hoogleraren bij OU hoogst van alle universiteiten
Met 39,9 procent heeft de Open Universiteit het hoogste percentage vrouwelijke hoogleraren van alle universiteiten. Het landelijk gemiddelde ligt op 24,2 procent (in fte's). Dat blijkt uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2020 die 9 december 2020 is verschenen. Daarmee staat de Open Universiteit op de eerste plaats, gevolgd door de Universiteit Maastricht en Radboud Universiteit.

Theo Bastiaens, rector magnificus van de Open Universiteit: 'We staan als Open Universiteit bij onze onderwijstaakstelling voor toegankelijkheid. Gelijke kansen zijn daarbij belangrijk. Die visie wordt bij de wetenschappers bij de Open Universiteit dagelijks geleefd in onderwijs en onderzoek. Ieder mens is gelijk. Gelijke kansen zorgen uiteindelijk dan vanzelf voor diversiteit. Het is mooi dat we wederom bovenaan dit lijstje staan, maar het is jammer dat dit soort lijstjes blijkbaar nodig zijn.'

Flinke stijging aantal vrouwelijke hoogleraren

Na de Open Universiteit, waar het percentage vrouwelijke hoogleraren is gestegen van 34,7 in de Monitor 2019 naar 39,9 procent in de actuele Monitor, hebben Universiteit Maastricht (30,1%), de Radboud Universiteit Nijmegen (29,6%) en de Universiteit Leiden (29,3%) hoge aandelen vrouwelijke hoogleraren. De Technische Universiteit Delft is hekkensluiter met bijna 17 procent vrouwelijke hoogleraren. 

Streefcijfers

In 2015 heeft elke universiteit een streefcijfer voor 2020 geformuleerd, de Open Universiteit legde de lat het hoogst: op 35%. Dat streven is nu dus ruim overtroffen. In 2025 moet bij ieder van de veertien universiteiten ten minste 25% van de hoogleraren vrouw zijn, staat in de streefcijfers voor dat jaar. Sinds 1990 neemt het aandeel vrouwen in die functiecategorie ieder jaar toe.

Over de Monitor

De Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2020 biedt inzicht in de manvrouwverdeling in de wetenschap en geeft de percentages weer van vrouwelijke wetenschappers en bestuurders aan de Nederlandse universiteiten, universitair medische centra en in andere wetenschappelijke organisaties. Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) is samensteller van de Monitor.

Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2020 
Nieuwsbericht van VSNU over de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2020 
Website Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH)