null Aanwezigheid anderen maakt leren moeilijker

OW_AanwezigheidAnderen_17434_head_large.jpg
Leren
Aanwezigheid anderen maakt leren moeilijker
Het lijkt een open deur: leren is moeilijker als er (veel) anderen in dezelfde ruimte zijn. Maar vreemd genoeg is daar maar weinig onderzoek naar gedaan. Bij onderzoek naar de cognitieve belasting bij het leren wordt veel meer gekeken naar de kenmerken van de lerende en naar de zwaarte van de taak dan naar de invloed van de fysieke omgeving. En áls naar omgeving wordt gekeken, dan gaat het meer over zaken als de grootte van de ruimte, het meubilair, temperatuur, geluid en licht dan over de aanwezigheid van anderen.

Onderzoek

De onderwijswetenschappers Irene Skuballa, Kate Xu en Halszka Jarodzka van de faculteit Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit hebben een onderzoek gedaan naar de invloed van de aanwezigheid van anderen op het leren. Ze hebben uit 115 personen groepen samengesteld van verschillende grootte, variërend van 1 tot 13 personen. Dat levert voorlopig de uitkomst op dat alleen al de aanwezigheid van anderen de cognitieve belasting groter maakt. Op het eerste gezicht lijkt dit weinig verrassend, maar het moet wel worden genuanceerd. Het maakt verschil uit hoeveel anderen er zijn: hoe meer anderen er in dezelfde ruimte zijn, hoe groter de belasting. Maar die belasting neemt niet noodzakelijk evenredig toe met het aantal anderen. En het is goed mogelijk dat de ‘last’ van tweehonderd anderen niet eens veel meer dan die van honderd anderen.

Andere factoren

Andere factoren die de cognitieve belasting kunnen beperken, zijn voorkennis en interesse voor het onderwerp van de leertaak. Als het onderwerp voor jou gemakkelijker is of je meer boeit, kun je je er beter op concentreren, ook als er anderen zijn. De leeromgeving maakt ook wat uit: een traditionele schoolklas, een collegezaal of een leeszaal in een bibliotheek waar veel mensen zwijgend rondlopen. Volgens sommige theorieën kan de aanwezigheid met anderen ook stimulerend werken bij het leren. In elk geval is het voor de onderzoekers duidelijk dat groepsgrootte, oftewel de aanwezigheid van anderen een belangrijke rol speelt bij de cognitieve belasting. Ze doen dan ook de aanbeveling om daar meer onderzoek naar te doen, met name naar het effect van grote groepen mensen.

Corona

Tijdens de coronacrisis hebben mensen letterlijk afstand moeten nemen, en is het aantal anderen in dezelfde fysieke ruimte sterk gereduceerd, vaak zelfs tot nul. Leraren schreeuwen om terugkeer naar de normale situatie met volle klassen omdat leerlingen thuis in hun eentje minder goed zouden leren. Is dit nog een interessante invalshoek voor het onderzoeken van cognitieve belasting?  
Irene Skuballa: 'De situatie rond Covid-19 laat het belang van andere medeleerlingen in de normale schoolsituatie duidelijk zien. Maar ook laat het zien onze bevindingen kunnen worden toegepast op de situatie van het thuisonderwijs waar de leerkrachten de leeromgeving thuis niet kunnen controleren of waar de leerlingen thuis les krijgen met broers en zussen aan dezelfde tafel. Ik ben er sterk van overtuigd dat onze studie veel potentie heeft voor toekomstig onderzoek om de leerresultaten in uiteenlopende situaties te verbeteren.'

Artikel

Skuballa, Xu en Jarodzka hebben hun bevindingen gepubliceerd in het artikel The impact of Co-actors on cognitive load: When the mere presence of others makes learning more difficult in het tijdschrift Computers in Human Behavior.