null ABBAS fonds steunt vervolgonderzoek naar meetinstrument angst bij kinderen

PSY_Symposium_ErvaringInzicht_head_large.jpg
Gezondheid
ABBAS fonds steunt vervolgonderzoek naar meetinstrument angst bij kinderen
Tenminste 70% van de kinderen met een angststoornis krijgt hier geen behandeling voor. Gedragsproblemen, als ADHD, worden snel gesignaleerd en leiden snel tot doorverwijzing naar hulp. Angststoornissen vallen veel minder op: iedereen is toch wel eens bang? Om erachter te komen of kinderen en adolescenten overmatig angstig zijn, is een betrouwbaar en valide meetinstrument nodig. Dr Ellin Simon (Open Universiteit) en prof. dr. Peter Muris (Maastricht University) hebben zo’n instrument ontwikkeld. Het ABBAS-fonds subsidieert de volgende fase van hun werk.

Angstvragenlijst

Simon en Muris hebben de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) ontwikkeld. Dat is een angstvragenlijst voor kinderen en adolescenten. Die vragenlijst is uitgebreid getest en bleek betrouwbaar en valide. De aanpak is ook tijds- en kosteneffectief: het is immers belangrijk om de hulpverlening niet overmatig te belasten. Met de subsidie van het ABBAS fonds kunnen de onderzoekers de vragenlijst verder onderzoeken op onder andere de psychometrische kwaliteit.

Wanneer is hulp nodig?

Net als andere emoties heeft angst een functie. Angst is op zich dus geen probleem. Te veel angst is dat wel: het kan de levenskwaliteit beperken en leiden tot disfunctioneren. Bovendien kunnen hoge angstniveaus chronisch worden en zich ontwikkelen tot een angststoornis. Angststoornissen zijn de meest voorkomende vorm van psychische problemen bij kinderen en is vaak is het een voorbode van andere problemen zoals depressie en middelenmisbruik. De ontwikkelde vragenlijst meet op een betrouwbare en valide manier hoe groot de angst is. In het vervolgonderzoek dat met steun van het ABBAS fonds wordt opgestart, willen de onderzoekers onder andere komen tot ‘afkapscores’: vanaf welk punt is de angst zo hoog dat psychische hulp noodzakelijk is? Een andere onderzoeksvraag is bijvoorbeeld: in welke mate hangen de scores op de vragenlijst samen met het al dan niet krijgen van angstdiagnoses. Einddoel is ervoor te zorgen dat kinderen waar nodig tijdig doorverwezen worden, zodat het percentage van minstens 70% kinderen met angststoornis dat geen hulp krijgen daalt.

Lees ook het eerdere nieuwsbericht.