null Academisch schrijven: rubrics inzetten bij schrijftaken in cursussen

OW_TeSLA_10711_head_large.jpg
Leren
Academisch schrijven: rubrics inzetten bij schrijftaken in cursussen
Wat is het effect als je aan een schrijftaak en een cursus een selfassessment met een rubric toevoegt? De rubric zou de schrijvers moeten helpen om meer te focussen op de specifieke eisen die gesteld worden aan de schrijftaak. Werkt dat ook zo? Alumna Sarah Schildermans onderzocht het. Haar begeleider, Olga Firssova, presenteert de resultaten op 7 juli 2020 tijdens een online conferentie in Israël.

Instructie en tools bij complexe schrijftaken

Sarah Schildermans, inmiddels een alumna van de opleiding Onderwijswetenschappen en een toetsdeskundige bij More Hogeschool in Vlaanderen, voegde een rubric voor self assessment toe aan een van de mastercursussen van de OU. Haar onderzoek laat zien dat de rubric-gebruikers inderdaad iets beter scoren op de schrijftaak. De uitkomsten van deze studie geven stof tot nadenken over het combineren van instructie en tools bij complexe schrijftaken om studenten optimaal te ondersteunen.

Academisch, professioneel en populair schrijven

Olga Firssova, onderzoeker bij de faculteit Onderwijswetenschappen, presenteert het onderzoek en de resultaten tijdens de eerste internationale online conferentie over academisch schrijven: Blurring the lines: academic, professional and popular writing. Op het programma staat (leren) schrijven in academische opleidingen en in de professies, schrijven in en voor social media, gebruik van tools voor schrijven en voor het onderzoek naar schrijven (writing analytics). De online conferentie vervangt het grote internationale live event dat eens in vier jaar wordt gehouden en veel wetenschappers uit de hele wereld trekt.