null ACIS-Symposium Actualiteiten verzekeringsrecht 2019

RW_ACIS_symposium_14195_head_large.jpg
Samenleving
ACIS-Symposium Actualiteiten verzekeringsrecht 2019
Op vrijdag 15 maart 2019 organiseert het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) in samenwerking met JPR Advocaten, Open Universiteit en Uitgeverij Paris het Symposium Actualiteiten verzekeringsrecht 2019. Meerdere hoogleraren en wetenschappers van de Open Universiteit leveren een bijdrage aan het symposium.

Locatie

Het symposium vindt plaats in de Industrieele Groote Club, Dam 27, Amsterdam. Reizen met het openbaar vervoer geniet de voorkeur. De Industrieele Groote Club bevindt zich op ca. 750 meter van het Centraal Station. Parkeren is mogelijk in Q-Park De Bijenkorf.

Programma 15 maart 2019

 • 12.30 uur
  Ontvangst en registratie
 • 13.00 uur
  Opening door de dagvoorzitter: mw. dr. M.H. Pluymen (advocaat te Deventer bij JPR advocaten)
 • 13.05 uur
  Prof. dr. M.L. Hendrikse (o.a. hoogleraar Handelsrecht en Verzekeringsrecht Open Universiteit tevens houder van de JPR advocaten-leerstoel aldaar en directeur ACIS): 'Risicoverzwaring in het verzekeringsrecht'
 • 13.30 uur
  Dr. K. Engel (medewerker wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, lid Geschillencommissie Kifid en verbonden aan ACIS): 'De reikwijdte van het begrip 'redelijk handelend verzekeraar' in het kader van de verzwijgingsregeling ex art. 7:928-930 BW. Enige opmerkingen naar aanleiding van HR 5 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1841'
 • 14.00 uur
  Mr. S.W.A. Kelterman (lid Geschillencommissie Kifid, promovendus OU en verbonden aan ACIS): 'Het proportionaliteitsbeginsel in het verzekeringsrecht'
 • 14.30 uur
  Dr. E.J. Wervelman (advocaat te Utrecht bij Verschoof Wagenaar Wervelman advocaten, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch en verbonden aan ACIS): 'Actualiteiten particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering'
 • 15.00 uur
  Pauze
 • 15.30 uur
  Dr. D.B. Holthinrichs (secretaris Geschillencommissie Kifid en verbonden aan ACIS): 'Primaire dekkingsbepalingen en art. 6:248 lid 2 BW: verrassende en verstrekkende dekkingsbepalingen'
 • 16.00 uur
  Dr. S.Y.Th. Meijer (advocaat te Amsterdam bij NautaDutilh advocaten): 'Actualiteiten Verzekeringen en Wft/BGfo'
 • 16.30 uur
  Dr. W.C.T. Weterings (advocaat te Arnhem bij Dirkzwager advocaten en universitair hoofddocent Tilburg University): 'Naar een nieuwe redactie van de opzetclausule AVP 2000? Enige opmerkingen naar aanleiding van HR 13 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:601'
 • 17.00 uur
  Prof. dr. J.G.J. Rinkes (o.a. hoogleraar Privaatrecht Open Universiteit, hoogleraar Europees en Vergelijkend Verzekeringsrecht Universiteit van Amsterdam en verbonden aan ACIS): 'Uitleg van verzekeringsvoorwaarden: een alternatieve benadering'
 • 17.30 uur
  Afsluiting door de dagvoorzitter, waarna borrel

Kijk voor meer informatie over het symposium op de website van ACIS.

Aanmelden

Aanmelden voor dit symposium kan via het acis@uva.nl.
De toegangsprijs bedraagt € 249,-. Voor ACIS-onderzoekers, Master Verzekeringskunde-studenten en leden van het Verbond van Verzekeraars is deelname gratis, die kosten worden centraal afgerekend.
Deelname aan het symposium levert 4 NOvA-punten op.