null Afscheidsrede Emile Curfs inclusief symposium 'Soft Signals in de zorg'

MST_EmileCurfs_13884_head_large.jpg
Samenleving
Afscheidsrede Emile Curfs inclusief symposium 'Soft Signals in de zorg'
Op 26 januari neemt prof. dr. Emile Curfs, sinds 1 september 2009 verbonden aan de faculteit Management, Science & Technology als buitengewoon hoogleraar Maatschappelijk ondernemen door zorgverzekeraars, afscheid van zijn taken voor de Open Universiteit. Niet omdat hij er geen zin meer in heeft, integendeel. 'Het is meer een kwestie van de legale discriminatie van ouderen in dit land', zegt hij gekscherend. Curfs neemt afscheid in stijl, met een afscheidsrede over de regierol van de zorgverzekeraar. Bovendien is er voorafgaand aan de rede een symposium onder de noemer Soft Signals in de zorg.

Met het bereiken van de leeftijd van 67 komt er een eind aan het dienstverband van Curfs. Maar hij is geenszins van plan om achter de geraniums te gaat zitten, daarvoor heeft hij nog te veel plannen. Met warme gevoelens kijkt hij terug op zijn periode bij de Open Universiteit. “Ik ben heel dankbaar dat ik zoveel jaren van mijn leven mocht besteden aan zoiets belangrijks als zorg. Eerst als zorgverlener, daarna als onderzoeker in de zorg bij NIVEL, daarna op diverse plekken binnen het management en directie van zorgverzekeraar VGZ en vervolgens weer bij mijn ‘oude liefde’, het onderzoek. Tegelijk ben ik dankbaar dat Herman van den Bosch, hoogleraar Managementwetenschappen aan de Open Universiteit, mij de kans gaf om dit in de vorm van een buitengewoonhoogleraarschap in te vullen. Kortom, hoewel ik nog best een tijdje had willen doorwerken, kijk ik met veel plezier terug op mijn jaren bij de OU.”

Mijlpalen

Onderzoeksmijlpalen tijdens zijn OU-periode waren er voldoende. "Behoorlijk veel zelfs, als ik zo onbescheiden mag zijn. Zo heb ik met een masterstudent het Three-level Outcome Model  voor de zorg ontwikkeld. Dit model meet de effecten van interventies vanuit het perspectief van de cliënt op de kwaliteit van leven. In gewone woorden: van elke behandeling door wie dan ook gegeven aan een cliënt, kan worden vastgesteld wat het effect daarvan is op de kwaliteit van leven van die cliënt. En dat was best baanbrekend."
Verder is er onder meer het Verzekerdenpanel (NIVEL). Curfs: "Aan het eind van elk jaar kunnen we door ons onderzoek in het Verzekerdenpanel (NIVEL) vrijwel altijd beter dan wie dan ook voorspellen hoeveel verzekerden in Nederland overstappen naar een andere zorgverzekeraar."
Meer recent nog was Curfs betrokken bij onderzoek naar de wijze waarop zorgverzekeraars in het Nederlandse zorgstelsel succesvol verzekerden kunnen 'sturen' naar kwalitatief betere zorgverleners. "Zorgverzekeraars die doelmatig werken zonder de keuzevrijheid van de verzekerden te beperken. Dat mag toch wel als een stap voorwaarts worden gezien als het gaat om het uitvoeren van de regie door de zorgverzekeraar in het Nederlandse zorgstelsel."


Emile Curfs

Afscheidsrede en symposium

In zijn afscheidsrede 'Regie zorgverzekeraar: een fictie?' biedt Emile Curfs meer zicht op de wijze waarop zorgverzekeraars functioneren in het Nederlandse zorgstelsel. Hij gaat daarbij in op vragen als 'Zorgen zorgverzekeraars voor een zorg van hoge kwaliteit die, ook in de toekomst, betaalbaar en toegankelijk blijft voor alle Nederlanders?' en 'Maken de zorgverzekeraars hun regierol in het zorgstelsel waar, of is het een fictie?' De afscheidsrede vindt plaats op vrijdag 26 januari in de aula van gebouw Pretoria van de Open Universiteit, vanaf 16.00 uur. Ontvangst is vanaf 15.30 uur, de receptie vindt aansluitend plaats in La Cour, gebouw Bologna. De afscheidsrede van Curfs is ook integraal te volgen via www.ou.nl/live.
Voorafgaand aan de rede van Curfs wordt het symposium 'Soft Signals in de zorg' gehouden. Ook het symposium vindt plaats in de aula van gebouw Pretoria. Ontvangst vanaf 12.00 uur, start 12.45 uur.

Aanmelden

Aanmelden voor zowel het symposium als de afscheidsrede van Curfs kan via www.ou.nl/uitnodiging.