null Annet de Lange bij De Avond van Wetenschap & Maatschappij

PSY_AnnetdeLange_AvondvandeWetenschap_10812_head_large.jpg
Leren
Annet de Lange bij De Avond van Wetenschap & Maatschappij
Ieder jaar nodigt de Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij een select gezelschap uit van 275 prominenten uit de kringen van wetenschap, cultuur, bedrijfsleven, politiek, media en sport, voor een feestelijk diner in de Ridderzaal in Den Haag. Op 7 oktober 2019 leidt bijzonder hoogleraar dr. Annet de Lange tijdens de Avond van Wetenschap en Maatschappij 2019 in haar hoedanigheid als tafelwetenschapper de gedachtewisselingen rondom de stelling 'Zelfmanagement is de sleutel voor succesvol ouder worden op het werk, maar vergt continu onderhoud’. 

Tafelwetenschappers

Een belangrijke rol is weggelegd voor 25 topwetenschappers afkomstig van Nederlandse universiteiten en hogescholen, die aan tafel vanuit hun specifieke vakgebieden stellingen en vragen poneren waarover de genodigden vervolgens met elkaar in gesprek gaan. De gedachtewisselingen die op deze manier ontstaan tussen wetenschappers en prominenten uit andere sectoren van de maatschappij verdiepen het inzicht dat wetenschappelijke innovaties wezenlijk kunnen bijdragen aan een goed functionerende samenleving. De gasten krijgen twee verschillende tafelwetenschappers aan hun tafel en kunnen op die manier deelnemen aan twee gesprekken, over verschillende thema's.

Succesvol ouder worden op het werk

Annet de Lange, lector Human resource management aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, bijzonder hoogleraar Succesvol ouder worden op het werk aan de Open Universiteit en voorzitter van het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid leidt in haar hoedanigheid als tafelwetenschapper de gedachtewisselingen rondom de stelling 'Zelfmanagement is de sleutel voor succesvol ouder worden op het werk, maar vergt continu onderhoud'.

Succesvol ouder worden op het werk is de afgelopen jaren een belangrijk thema geworden. De arbeidsparticipatie van werknemers in de leeftijd van 55 jaar en ouder is gestegen van 63% in 2016 naar 67% in 2018 en ook het aantal ouderen dat na 65 jaar doorwerkt neemt elk jaar iets toe. Echter, 45% van de mensen in de leeftijdscategorie 55-64 jaar heeft een gediagnosticeerde chronische ziekte en 50% van de mensen met een chronische ziekte werkt, tegenover 80% van de mensen zonder een chronische ziekte.

Succesvol ouder worden op het werk kan gedefinieerd worden als het proactieve behoud of adaptieve herstel (na verlies) naar hoge(re) niveaus van werk gerelateerd functioneren ((subjectieve) gezondheid, vitaliteit, werkvermogen, employability) en tegelijkertijd een fit te krijgen of te houden met de werkomgeving en is gebaseerd op de elementen: positieve gezondheid, hoog functioneringsniveau (mentaal, fysiek, sociaal en cognitief), aansluiting met (onbetaalde) arbeid en het nastreven van een zingevend toekomstperspectief op het werk. Succesvol ouder worden houdt in dat werkenden in staat zijn om te kunnen herstellen over de tijd en mentale en fysieke veerkracht kunnen ontwikkelen in en buiten het werk door middel van zelfmanagement.

Het ondersteunen van de ouder wordende werknemer in het toepassen van zelfmanagement oftewel in het nemen van de eigen regie kan bijdragen aan een persoon-werk fit en duurzame inzetbaarheid van deze werknemer. In deze visie is een medewerker in staat zelfmanagement toe te passen wanneer hij/zij optimaal gebruik kan maken van de speelruimte die het werk, sociale omgeving en privé biedt, en grip krijgt op zijn situatie. Dit impliceert dat werkenden door middel van acties en het inzetten van hulpbronnen een balans voor zichzelf kunnen creëren in de belasting en belastbaarheid. Ook zelfontplooiing, je (kunnen) ontwikkelen op je werk of het verkrijgen van werk dat overeenkomt met je capaciteiten en ambities wordt gezien als belangrijke aspecten van zelfmanagement. Indien medewerkers oog hebben voor hun persoonlijke doelen en belangen in het werk, alsmede die van de werkgevers, is er sprake van een positieve vorm van co-management die bijdraagt aan de prestaties van werknemer én organisatie.

Over De Avond van Wetenschap & Maatschappij

De Avond van Wetenschap & Maatschappij is in 2000 in het leven geroepen met als doel het maatschappelijk belang van wetenschap te onderstrepen, door te laten zien waar en op welke manier wetenschappelijk onderzoek wordt toegepast in het leven van alledag. Initiatieven als het Weekend van de Wetenschap, de tv-colleges van DWDD University en de Universiteit van Nederland op internet dragen in belangrijke mate bij aan de popularisering van wetenschap. De jaarlijkse Avond van Wetenschap & Maatschappij laat zien hoe wetenschappelijke innovaties en toepassingen het leven beïnvloeden en wat wetenschap en maatschappij voor elkaar kunnen betekenen.

De Avond van Wetenschap en Maatschappij wordt vanuit de politiek gesteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vanuit wetenschappelijke hoek wordt de Avond gedragen door de zes belangrijkste organisaties in ons land: de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO, de vereniging van universiteiten VSNU, de Vereniging Hogescholen en NEMO Science Museum. Tal van bedrijven ondersteunen de Avond door hun lidmaatschap van de Kring W&M.