null Arjan Bos benoemd tot decaan faculteit Psychologie van Open Universiteit

ALG_Benoeming_decaan_PSY_10432_head_large.jpg
Arjan Bos benoemd tot decaan faculteit Psychologie van Open Universiteit
Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. Arjan Bos benoemd tot decaan van de faculteit Psychologie. De benoeming gaat in op 1 januari 2020. Bos is reeds als hoogleraar Klinische psychologie verbonden aan de Open Universiteit.

Over Arjan Bos

Prof. dr. Arjan Bos (Epe, 1970) studeerde sociale psychologie aan de Vrije Universiteit om vervolgens te promoveren aan Universiteit Maastricht. In 2000 trad hij in dienst bij de Open Universiteit als universitair docent, een functie die hij vanaf 2005 een aantal jaar combineerde met een aanstelling bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tussen 2009 en 2011 was hij als universitair docent werkzaam bij de Universiteit Maastricht. In 2011 werd hij aangesteld bij de Open Universiteit als universitair hoofddocent en werd in 2017 hoogleraar Klinische psychologie. Zijn onderzoek is gericht op de relatie tussen stigmatisering, zelfwaardering en eenzaamheid, en de psychische klachten (bijv. depressie) die mensen hierdoor krijgen. Daarnaast ontwikkelt hij met zijn groep interventies om deze problemen te voorkomen of te reduceren.

Arjan Bos

Prof. dr. Arjan Bos