null Artikel in National Geographic besteedt aandacht aan onderzoek student Science

NW_SlijtageAutoband_14584_head_large.jpg
Artikel in National Geographic besteedt aandacht aan onderzoek student Science
Het tijdschrift National Geographic besteedde op 20 september 2019 in 'Tires: The Plastic Polluter You Never Thought About' aandacht aan de gevolgen van de vervuiling van het milieu door slijtage van banden. In het artikel wordt uitvoering verwezen naar het onderzoek van student Pieter Jan Kole Wear and Tear of Tyres: A Stealthy Source of Microplastics in the Environment. Een van de bevindingen van zijn onderzoek wordt aangehaald: het reduceren van autobandenslijtstof kan consequenties hebben voor andere performance indicatoren van rubber banden zoals de rolweerstand.

Over het onderzoek

Kole heeft het onderzoek Wear and Tear of Tyres: A Stealthy Source of Microplastics in the Environment uitgevoerd in samenwerking met  Ansje J. Löhr, Frank G. A. J. Van Belleghem en Ad M. J. Ragas, allen verbonden aan de vakgroep Science van de Open Universiteit. Het onderzoek gaat in op in hoeverre autobandenslijtstof bijdraagt aan de hoeveelheid microplastics in het milieu, welke effecten dit heeft en wat de mogelijke effecten zijn op de mens.

Lees nu het artikel Tires: The Plastic Polluter You Never Thought About.