null Nieuw CPP Sustainability ondersteunt organisaties op weg naar duurzaamheid

MW_DuurzaamBeleid_15588_head_large.jpg
Duurzaamheid
Nieuw CPP Sustainability ondersteunt organisaties op weg naar duurzaamheid
In het voorjaar van 2019 brengt de Open Universiteit het Certified Professional Program (CPP) Sustainability op de markt. Dit CPP bestaat uit een viertal cursussen op het gebied van duurzaamheid voor organisaties. In de opleiding staat het versterken van duurzaamheid van organisaties centraal. Duurzaamheid als managementbenadering en -uitdaging vormt daarbij het denkkader van de cursussen. De opleiding ondersteunt professionals en organisaties in hoe het duurzaam werken in een veranderende wereld wordt vormgegeven. De modulaire opzet maakt het mogelijk om de cursussen afzonderlijk te volgen. Inbreng in de MBA-opleiding van de Open Universiteit is uiteraard mogelijk.

Duurzaamheid: de managementuitdaging

Onze wereld verandert en verduurzaamt. Denk aan het Klimaatverdrag van Parijs of een gasvrij Nederland. Nieuwe bedrijfsmodellen ontstaan in een overgang naar een duurzamere samenleving en circulaire economie. Vraagstukken die het wezen van organisaties raken. Hoe vertaal je deze uitdagingen in een praktische business- en managementbenadering? Hoe krijgen leiders, managers en medewerkers zicht op externe ontwikkelingen en wat betekent dit dan concreet voor hun organisatie?

Duurzaamheid: de managementbenadering

Hoe creëert u als verantwoordelijk manager waarde voor uw organisatie op de langere termijn voor alle belanghebbenden? Hoe kunnen organisaties, leiders en professionals inspelen op de ontwikkeling naar duurzaamheid? Welke wijzigingen moeten organisaties doorvoeren om echt duurzaam te blijven? Wat betekent het streven naar duurzaamheid voor de verantwoordingsinformatie aan stakeholders?

Duurzaamheid: een kerncompetentie

Nu kennis over duurzaamheid van essentieel belang wordt voor organisaties, is het noodzakelijk om die duurzaamheidscompetentie in eigen huis te halen en verder te ontwikkelen. Het te afhankelijk zijn van externe instituten of consultants is een reëel risico voor de waardecreatie op langere termijn. Uiteraard komt deze kennis ook beschikbaar voor professionals en consultants die werkzaam zijn (of een functie ambiëren) op het gebied van duurzaamheid.

Duurzaamheid: de opleiding en cursussen

In het Certified Professional Program Sustainability staat centraal:

  • Hoe uw bedrijfsmodel te verbeteren en duurzaamheid om te zetten in kansen. Hoe draagt de circulaire economie bij tot uw business propositie?
  • Hoe een duurzaamheidsstrategie en closed loop supply chains te ontwerpen, in te richten, te beheren en te verantwoorden. Hoe ontwerpt, implementeert en beheert u de supply chain in een circulaire economie?
  • Hoe te denken, analyseren en handelen vanuit een duurzaamheidsimpact en hoe die te meten?
  • Hoe de maatschappelijke impact van uw bedrijf te meten. Hoe uw communicatiestrategie op te bouwen, uit te voeren en te verantwoorden richting alle belanghebbenden?
  • Het herontwerpen van bedrijfsproces- en verandermanagement.

Module 1: Sustainable Management

Externe druk vergroot de noodzaak voor uw organisatie, die wil overleven, om duurzaam te opereren. Een succesvolle implementatie van een duurzame strategie en maatschappelijk verantwoord handelen vereist dat uw bedrijfsstrategie wordt afgestemd op externe en interne beleidseisen. Van belang hierbij is dat implementatie in de organisatie mogelijk is.

In onze benadering staat de ontwikkeling van een duurzame strategie niet op zichzelf. Zo is samenwerking vereist met tal van belanghebbenden. Immers, uw organisatie moet samenwerken als gevolg van de toegenomen complexiteit van zowel de technologie als de behoeften van de klant.

Module 2: Environmental principles and sustainable development

U maakt kennis met de nadruk op de milieubeginselen die richting geven aan de doelstellingen voor duurzaam beheer. De cursus volgt een multidisciplinaire aanpak, aangezien de diagnose, analyse en bestrijding van milieuproblemen afhangen van een basiskennis van disciplines als natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en economische wetenschappen. Een integrale aanpak wordt gevolgd, waarbij input en inzichten uit de verschillende disciplines wordt gecombineerd binnen een causaal kader om meerdere aspecten van milieuproblemen aan te pakken.

Module 3: Closed loop supply chains

Langzaam maar zeker verwordt duurzaamheid tot een business propositie. Als onderdeel hiervan zien organisaties in toenemende mate waarde in de Circulaire Economie. Maar, veel medewerkers worstelen nog met de zogenaamde intentie-actie kloof: hoe gaat de circulaire economie echt waarde creëren? Closed loop supply chains zijn voor organisaties schakel tussen strategische intentie en operationele actie. Zo maakt u binnen dit model kennis met state-of-the-art concepten en toepassingen, best practices in retourmanagement, strategie (her)formulering, herontwerp van bedrijfsprocessen en verandermanagement.

Module 4: Impact Strategy and Measurement

Wat wilt u nu echt bereiken? Waarom en hoe denkt u dat uw activiteiten leiden tot de veronderstelde impact? Wat is uw belangrijkste veronderstelling en welke andere factoren kunnen van invloed zijn op uw resultaten? Zo leert u over een 'Theorie van Verandering' en hoe dit uw organisatie kan helpen om een duidelijker beeld te krijgen van input, activiteiten, output en impact.

Welke informatie gaat u gebruiken om te communiceren met belanghebbenden? En wat voor soort informatie is nodig om hen te informeren? Zo krijgt u een overzicht van de verschillende benaderingen (rapport, website, sociale media) en krijgt u inzicht in de voor- en nadelen. Inzicht in de belangrijkste dilemma’s voor een organisatie die begint met impactdenken, meten en managen. Tot slot leert u over de mogelijke leereffecten van impactdenken. Hoe kunt u de resultaten gebruiken om te leren en uw organisatie verder te verbeteren?

Investeren in modulaire opbouw maakt doorgroei naar MBA mogelijk

Het CPP Sustainability kost € 6.495,-. De vier cursussen kunnen afzonderlijk worden gevolgd; de kosten bedragen dan € 1.750,- per cursus. Na succesvolle afronding van de vier cursussen volgt het diploma CPP Duurzaamheid.

Over het projectteam

De cursussen zijn ontwikkeld door prof. dr. Karen Maas, prof. dr. ir. Harold Krikke, dr. Cosmina Voinea, ir. Dieudonnee Cobben, dr. Judith Floor, and dr. Ansje Lohr, allen verbonden als wetenschappers aan de Open Universiteit .

Dr. Cosmina Voinea, Assistant Professor Sustainable Management, onder wiens stimulerende leiding de track binnen recordtijd werd ontwikkeld: 'sustainability requires firms to change their routines and involve in new ways of doing business. We teach managers and entrepreneurs to leverage sustainability within their organizations and, as such, gain competitive advantage and market leadership.'

Meer informatie

Interesse? Volg onze berichtgeving over de lancering. Nu al meer weten? Stuur een mail naar mst@ou.nl.