null Promotie: Augmented reality biedt mogelijkheden om complexe vaardigheden aan te leren

OW_Promotie_Bibeg_Limbu_head_large.jpg
Promotie: Augmented reality biedt mogelijkheden om complexe vaardigheden aan te leren
Complexe vaardigheden, zoals kalligrafie, zijn waardevolle menselijke hulpbronnen die moeilijk aan te leren zijn, zeker voor beginners. Het aanleren van een complexe vaardigheid kost ongeveer vijfhonderd uur. Door in de praktijk te oefenen kunnen deze vaardigheden effectief en efficiënt aangeleerd worden. Beginners missen echter de kennis en ervaring om bewust om te gaan met hun prestaties en hun gedrag daarop aan te passen. Kan het gebruik van technologieën zoals augmented reality beginners helpen om hun complexe vaardigheden bewust te oefenen? Bibeg Hang Limbu verdedigt op vrijdag 6 november 2020 om 13.30 uur (online) zijn proefschrift 'Multimodal interaction for deliberate practice' aan de Open Universiteit.

Complexe vaardigheden oefenen met augmented reality

Bibeg Hang Limbu gaat in zijn promotie in op de vraag of multimodale technologie, zoals augmented reality, het bewust oefenen van complexe vaardigheden in beginners kan stimuleren. Het onderzoek is deel van het WEKIT project, dat een augmented reality leertechnologie platform realiseert. Multimodale technologie maakt het mogelijk om studenten onder te dompelen in authentieke oefensituaties. Voor het onderzoek werden twee augmented reality prototypen gerealiseerd: WEKIT.one, waarin verschillende vaardigheden kunnen worden geprogrammeerd, en een kalligrafie-tutor. Deze zijn geëvalueerd door experts en gebruikt om studenten te trainen.

Efficiënte en effectieve implementatie pedagogiek

Het onderzoek toont aan dat augmented reality een potentiële tool is om de expert of leraar te modelleren. De technologie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om psychomotorische vaardigheden aan te leren. Omdat de technologie zelf slechts een medium is, is het echter mogelijk dat er geen significante correlatie tot leeruitkomsten aanwezig is. Augmented reality biedt een nieuwe voorziening voor experts en leraren die een efficiënte en effectieve implementatie van pedagogiek ondersteunt.

Promotie Bibeg Hang Limbu

Bibeg Hang Limbu (1988, Hongkong) schreef zijn proefschrift als buitenpromovendus bij de faculteit Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit. Op vrijdag 6 november om 13.30 uur verdedigt hij zijn proefschrift 'Multimodal interaction for deliberate practice' aan de Open Universiteit in Heerlen. Zijn promotor is prof. dr. M.M. Specht, Open Universiteit / TU Delft. Co-promotores zijn prof. dr. R. Klemke, Open Universiteit / TH Köln en prof. dr. H. Jarodzka, Open Universiteit. De promotie vindt online plaats en is live te volgen via www.ou.nl/live.

Bibeg Hang Limbu