null AVS Masterclass: Stimuleren van praktijkgericht onderzoek

OW_AVS_masterclass_13980_head_large.jpg
Leren
AVS Masterclass: Stimuleren van praktijkgericht onderzoek
Hoe gaan we als school om met de krimp in onze regio? Hoe kunnen we onderwijs op maat bieden aan elke leerling? Hoe geven we vorm aan passend onderwijs in onze school? Binnen elke school spelen dit soort complexe vragen. Ze doen een beroep op de onderzoekende houding van schoolleiders, intern begeleiders en leraren. Samen op zoek gaan naar oplossingen zorgt voor een leerrijke ervaring en leidt tot verbetering en vernieuwing. Samen op onderzoek uitgaan kan in de nieuwe tweedaagse masterclass die de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) organiseert samen met dr. Arnoud Evers en prof. dr. Marjan Vermeulen van het Welten-instituut.

Vliegwiel voor innovatie en verbeteringen

'Het belang van onderzoek op scholen wordt steeds groter', signaleert universitair hoofddocent dr. Arnoud Evers van het Welten-instituut, onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie van de Open Universiteit. 'Een onderzoekende houding van professionals op de werkvloer werkt als vliegwiel voor innovatie en verbeteringen in de dagelijkse schoolpraktijk.' Belangrijk hierbij is de samenwerking tussen schoolleiders en leraren. Door leraren nauw te betrekken bij onderzoek naar vraagstukken waar zij zelf mee te maken hebben, stimuleren schoolleiders eigenaarschap, experimenteerdrang, dialoog en sporen ze (onbenutte) talenten binnen de school op. Evers: 'Leidinggevenden die een onderzoekende cultuur willen creëren hebben zowel onderzoekvaardigheden nodig als capaciteiten om onderzoek te kunnen beoordelen en aanjagen. In de masterclass gaan we in op goede voorbeelden daarvan.'

Een vraagstuk uit de eigen praktijk

De tweedaagse masterclass vindt plaats op 5 maart en op 16 april 2018 bij AVS in Utrecht. Op de eerste dag krijgen deelnemers kennis aangereikt over verschillende onderzoeksmethodieken, het verkrijgen en analyseren van data (zoals uit leerlingvolgsystemen, Vensters voor Verantwoording, eigen enquêtes). Ze ontwerpen een onderzoeksvoorstel voor een relevant vraagstuk in hun school. In de periode van zes weken tot de volgende bijeenkomst werken de deelnemers een onderzoeksplan uit. Of ze laten dit doen door (pabo)studenten of teamleden die voor hun opleiding of master onderzoek doen. Evers: 'De deelnemers kunnen eventueel de docenten raadplegen of andere deelnemers uit de masterclass die werken aan een vergelijkbaar vraagstuk.' In de tweede bijeenkomst worden de onderzoeken gepresenteerd, is er ruimte voor feedback en het delen van mogelijke oplossingen. Na afloop zijn deelnemers in staat een visie te ontwikkelen op onderzoek doen binnen de school en daar handen en voeten aan te geven.

Certificering

De Commissie certificering heeft deze masterclass opgenomen als formeel aanbod in het Schoolleidersregister PO bij het professionaliseringsthema Onderzoeksmatig werken.

Praktische informatie

Doelgroep: leidinggevenden po en vo. Het is aan te bevelen de masterclass te volgen met meerdere deelnemers van een school, zoals een directeur met een adjunct-directeur, ib’er of leraar met leidinggevende taken (bouwcoördinator).

Datum en plaats: 5 maart en 16 april 2018 bij AVS in Utrecht.

Begeleiding: dr. Arnoud Evers en prof. dr. Marjan Vermeulen van het Welten-instituut.

Meer informatie en aanmelden kan via de website van AVS.