MW_Meeting_12136_head_large.jpg
Bedrijfskunde of management studeren
Heeft u studieambities op het wetenschapsgebied bedrijfskunde of management? Onderstaand geven wij een overzicht van alle opleidingen en studieprogramma’s.

Bachelor Bedrijfskunde

Deze bachelor is uitermate geschikt voor iedereen die het functioneren van medewerkers en leiders, teams, bedrijfsprocessen, en relaties tussen bedrijven en organisaties beter wil begrijpen. U heeft bijvoorbeeld een leidinggevende functie of u heeft ambities om zo’n functie in de toekomst te gaan vervullen. In de opleiding besteden we aandacht aan een breed palet van managementvraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld marketing, projectmanagement, HRM, accountancy en strategie. Daarnaast bieden we ondersteuning bij het (verder) ontwikkelen van uw managementvaardigheden. Natuurlijk komen ook uw academische vaardigheden als probleemstellen, het zoeken en gebruiken van literatuur, het ontwerpen van onderzoek en het analyseren van data ruim aan bod. De opgedane kennis kunt u in veel gevallen direct toepassen op uw werksituatie.

Meer informatie over de Bachelor Bedrijfskunde

Open bachelor

Bent u in het verleden aan een universitaire studie begonnen en hebt u deze (nog) niet kunnen afronden? Wilt u uw kans op een baan vergroten door een aantal studierichtingen te combineren? Dan kunt u via deze Open bachelor reeds behaalde studiepunten verzilveren. Op die manier kunt u versneld afstuderen in een universitaire bacheloropleiding met een combinatie van studierichtingen naar eigen keuze.

Meer informatie over de open bachelor Bedrijfskunde

Master Management

Tijd voor een volgende stap in uw managementloopbaan? Na het volgen van deze opleiding kunt u een optimale bijdrage leveren aan het functioneren van organisaties, door problemen op het vlak van management multidisciplinair te benaderen en aan te pakken. De opleiding is ontworpen vanuit een hedendaagse benadering, waarin de complexiteit van organisaties als menselijke samenwerkingsverbanden wordt benadrukt. Voor managers is het van belang om deelgebieden van management, zoals marketing, HRM of financieel management, te overstijgen en een verbindend perspectief te bieden op de organisatie in haar omgeving. Ook dit leert u in deze opleiding.

Meer informatie over de Master Management

Master Business Process Management and IT (MSc)

Deze opleiding is zeer geschikt voor IT-analisten, business-analisten, proceseigenaren en consultants die willen doorgroeien naar een bredere en meer verantwoordelijke functie op wo-niveau. U kijkt naar de inrichting en prestaties van bestaande bedrijfsprocessen, ontwerpt nieuwe of her-ontwerpt bestaande werksystemen en zoekt naar manieren om verbeteringen voor de organisatie te realiseren. Bovendien leert u om te gaan met IT-Governance en algemeen management op IT-gebied, waarbij de rol van IT in de organisatie mede beslissend is. Tijdens de studie voert u ook concrete projecten uit, bijvoorbeeld binnen uw werksituatie. De opgedane kennis kunt u in veel gevallen direct toepassen op uw werksituatie.

Meer informatie over de Master Business Process Management and IT

Premaster: methoden en technieken van onderzoek

Met de premastercursus Methoden en technieken van onderzoek wordt kennis gemaakt met het doen van wetenschappelijk onderzoek en zodoende een sprong voorwaarts gezet richting masteropleiding. Door een uitgekiende combinatie van verplichte bijeenkomsten en zelfstudie is de cursus in een half jaar te voltooien.

Meer informatie over de Premaster Methoden en technieken van onderzoek

Vrije masteropleiding

Wilt u een masteropleiding volgen, maar wilt u een grotere vrijheid om de inhoud van de opleiding te bepalen? De vrije master is een programma waarbij u vakken kunt kiezen uit onze andere wetenschapsgebieden en waarin u zelf de gewenste verdieping kiest. Speciaal bedoeld voor breed georiënteerde mensen die graag over grenzen heen durven te kijken en zelf de gewenste verdieping bepalen. Aan de basis ligt een bepaald aantal verplichte cursussen uit de masteropleiding Management, u vult deze aan met zelfgekozen cursussen van andere wetenschapsgebieden. Een voorwaarde hierbij is dat er sprake is van een samenhangend geheel.

Een vrije masteropleiding moet vooraf door de Commissie voor de examens worden goedgekeurd en deze beslist vervolgens ook tot welke opleiding het betreffende masterprogramma behoort. De Regeling vrije masteropleiding Open Universiteit treft u aan bij onze Regelingen en procedures: Regeling vrije masterprogramma.

Heeft u behoefte aan meer informatie over de vrije master? Vraag dan een adviesgesprek aan.

Minoren Bedrijfskunde

Minoren zijn blokken van 15EC met inhoudelijk samenhangende cursussen die te volgen zijn door (niet-bedrijfskunde) studenten van de OU om de vrije ruimte te vullen of voor studenten van andere universiteiten om in te brengen als minor.

Meer informatie over de Minoren Bedrijfskunde

Heeft u behoefte aan meer informatie over de minoren? Vraag dan een gesprek aan met de studieadviseur, info@ou.nl.