null Beter begeleiden in virtuele klas

ALG_MicroM_VirtueleKlas_15233_head_large.jpg
Leren
Beter begeleiden in virtuele klas
De virtuele klas, oftewel synchroon online onderwijs, biedt een groot aantal mogelijkheden. In de praktijk worden die echter maar beperkt benut. Meestal blijft het bij directe instructie, terwijl de virtuele klas ook mogelijkheden biedt voor samenwerking en interactie. De Open Universiteit is een nieuw project gestart met als doel docenten helpen om de mogelijkheden van de virtuele klas beter te benutten.

BISON: Begeleiden In Synchroon Online oNderwijs

Het project, met de naam BISON, gaat een elektronisch handboek opstellen voor docenten in het hoger onderwijs. In het handboek staan richtlijnen, instructies en voorbeelden voor het ontwerpen, ontwikkelen en verzorgen van synchroon online onderwijs voor samenwerkend leren. Parallel daaraan zullen workshops worden verzorgd. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de begeleiding in de virtuele klas zelf, maar ook naar de context waarin deze virtuele klassen worden verzorgd. In eerste instantie richt het project zich op drie instructiebenaderingen voor actief (online) leren: case-based, problem-based en project-based learning.

Het project wordt ondersteund door de het ministerie van OCW in het kader van de  stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2018-2022 (pijler online onderwijs). Einddatum van het project is 31 december 2020.