null Bachelor Bedrijfskunde (BSc)

MW_BMOB_head_large.jpg

Bachelor Bedrijfskunde (BSc)

 • Managementwetenschappen
 • Voltijd/deeltijd
 • 180 EC
 • Nederlands
 • Bachelor of Science (BSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • Vanaf € 70,33 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2023-2024
Heb jij een leidinggevende functie of de ambitie om zo’n functie in de toekomst te gaan vervullen? En wil je daarbij je managementvaardigheden en -kwaliteiten verder ontwikkelen? De Bachelor Bedrijfskunde van de Open Universiteit zet je op het juiste spoor!


Wat leer je in deze opleiding?

Je leert het functioneren van medewerkers en leiders, teams, bedrijfsprocessen en relaties tussen bedrijven en organisaties beter begrijpen. Daarbij krijg je een stevige kennisbasis, zodat je jezelf kunt richten op verschillende managementvraagstukken, bijvoorbeeld op het vlak van marketing, human resources, supply chain management, organisatieverandering, strategie en innovatie, en accounting en financiering. Tegelijk ontwikkel je jezelf optimaal als manager, leider, bestuurder of adviseur. Op die manier kun je straks een wezenlijke invulling geven aan het besturen van een bedrijf of instelling.   

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De Bachelor Bedrijfskunde is geschikt voor iedereen die een stevige basis wil ontwikkelen voor een rol als manager, leider, bestuurder of adviseur. Je krijgt een breed overzicht van de vakgebieden die horen bij de bedrijfskunde. Je doet op academisch niveau kennis en vaardigheden op die je helpen om managementvraagstukken aan te pakken in allerlei soorten bedrijven en organisaties. Ambieer je een managementpositie, dan is deze bacheloropleiding iets voor jou.

Management studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • starten vanaf 18 jaar of ouder, zonder toelatingseisen
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • je studie verkorten met vrijstellingen
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • internationaal erkende universitaire titel Bachelor of Science (BSc)
Annick Verhaar

Student én proftennisser

'Ik heb nog nooit moeten kiezen tussen een belangrijk toernooi en een belangrijk tentamen.' Lees hier het hele artikel in Modulair .

Bedrijven en instellingen hebben voortdurend te maken met leidinggeven, besturen, coördineren en veranderingen in hun organisaties. Daarom ruimen we in deze opleiding veel plaats in voor managementvraagstukken op het gebied van marketing, human resources, supply chain management, organisatieverandering, strategie en innovatie, en accounting en financiering. Daarnaast besteden we aan de hand van cursussen op het vlak van politicologie, economie en veerkracht ook aandacht aan de turbulente omgeving waarin bedrijven en organisaties opereren. Tijdens de opleiding leer je ook algemene academische vaardigheden zoals wetenschappelijk onderzoek doen, logisch denken en redeneren, rapporteren, presenteren en het maken van een werkstuk.
 

Opzet

De bachelor Bedrijfskunde heeft een breed profiel en onderscheidt zich door de combinatie van wetenschappelijke verdieping en praktisch relevante inhoud en opdrachten. Via vijf inhoudelijke leerlijnen krijg je een dwarsdoorsnede van bedrijven en hun omgeving. Je doet kennis, inzicht en vaardigheden op in Strategisch management, Organisatie en HRM, Accounting en financiering, Marketing en Supply chain management, en Resilient business. In de eerste twee cursussen van de opleiding, de cursus Management en organisatie en de cursus Ondernemerschap, krijg je een introductie op deze leerlijnen. Daarnaast is er de leerlijn Methoden en technieken van onderzoek, waarin je wetenschappelijk onderzoek in organisaties leert verrichten. In veel cursussen werk je met interessante praktijkcasussen of doe je opdrachten in je eigen werkomgeving. Zo breng je jouw kennis en vaardigheden direct in de praktijk. In de cursus Organisatieadvisering en -coaching neem je de rol van consultant of coach aan en ontwikkel je materialen voor acquisitie in je rol van consultant of coach. Je sluit de opleiding af met een bachelorscriptie in één van de vijf inhoudelijke vakgebieden.
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Opbouw

De bacheloropleiding omvat 180 studiepunten: een aantal verplichte inhoudelijke cursussen, 25 studiepunten aan academische vaardigheden, 30 studiepunten aan vrije ruimte en 15 studiepunten voor een bachelorscriptie. In de vrije ruimte kun je eventueel kiezen voor een minor die relevant is voor de aansluitende mastervariant. Bekijk eens ons aanbod van minoren of bachelorcursussen. Je sluit je opleiding af met een thesis, de eindopdracht waarin je jouw onderzoekvaardigheden toepast in één van de vijf inhoudelijke vakgebieden.
 
Ieder studiejaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. De cursussen hebben een vast of variabel startmoment en zijn binnen deze structuur geprogrammeerd zodat je vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Je bestudeert een vaste cursus binnen een kwartiel van 10 weken en rondt de cursus af met een tentamen in de 11e week. Soms loopt een cursus over twee kwartielen. Met een variabele cursus kun je op ieder moment starten. 
Je kunt de opleiding op vier momenten in het jaar starten (september, november, februari en april). Elk jaar zijn er twee startdagen voor nieuwe studenten (september en februari). In het jaarrooster zie je wanneer een cursus is ingepland en wordt begeleid. Vertragen en versnellen is in overleg met de studieadviseur mogelijk, bijvoorbeeld door vooruit te werken of tijdens de zomerstop een cursus te bestuderen.

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

Hoe lang je over de opleiding doet is natuurlijk afhankelijk van je persoonlijke situatie. De opleiding heeft in totaal 180 studiepunten, 60 studiepunten voor de propedeuse en 120 studiepunten voor de postpropedeuse. Eén studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren. Als je kiest voor 30 studiepunten per jaar, dan kun je de opleiding in zes jaar afronden (propedeuse 2 jaar – postpropedeuse 4 jaar). Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. Samen met de studieadviseur bepaal je het meest ideale studietraject, passend bij je persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld kies je eerst cursussen die goed aansluiten bij je werk of wil je liever meer variatie in je studie? Om je te helpen met je planning zijn er studieroosters beschikbaar voor verschillende tempo's.

Academisch studeren op jouw manier

De bachelor Bedrijfskunde is een opleiding die je goed kunt combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis en gaat incidenteel naar colleges. Je maakt opdrachten, volgt bijeenkomsten en hebt contact met medestudenten en docenten. Meestal online, soms fysiek. Samen met de studieadviseur bepaal je wat voor jouw persoonlijke situatie het meest ideale studietraject is. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Dit kan zijn telefonisch, videobellen, schriftelijk of online. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan (verplichte) online of fysieke bijeenkomsten. Met vragen over studieaanpak of studieplanning kun je terecht bij je studieadviseur. Vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je stellen aan de docent van de cursus.

Tentaminering

Je sluit de cursussen af met een tentamen. Dit kan een digitaal tentamen zijn of een opdracht. Bij elke cursus heb je drie tentamenkansen binnen de inschrijftermijn van twaalf maanden. De digitale tentamens vinden plaats in een studiecentrum bij jou in de buurt of thuis.

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je er aanmelden voor cursussen en tentamens en je studiepad bekijken.  
Via de digitale leeromgeving, vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide digitale bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en leg je de meeste tentamens af. Maar je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. 

Aanmelden

Wil je starten met de opleiding, klik op Aanmelden. Daarna meld je je aan voor cursussen. 
Voor een cursus met een variabel startmoment kun je je op elk gewenst moment aanmelden. Heeft de cursus een vast startmoment, meld je dan uiterlijk twee weken voor de startdatum aan, dan weet je zeker dat je het cursusmateriaal op tijd in huis hebt. In het jaarrooster staat wanneer de cursussen exact starten en wanneer de begeleiding is ingeroosterd. 

Starten

De eerste cursus van de bachelor Bedrijfskunde, Management en organisatie, start twee keer per jaar op een vast moment, in september en in februari. De tweede cursus Ondernemerschap start ook twee keer per jaar op een vast moment, in november en april. Tweemaal per jaar is er een startdag, in september en februari. Daar krijg je uitgebreide informatie over de opleiding en maak je kennis met medestudenten en docenten. Ook komen studievaardigheden aan bod. Onder begeleiding van de docent bereid je je optimaal voor op de eerste tentamenopdracht. 

Voorkennis

Er zijn geen specifieke eisen wat betreft je voorkennis.

Toelating

Er zijn geen toelatingseisen. Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je gewoon starten met de opleiding. Specifieke voorkennis heb je niet nodig, wel algemene kennis op havo/vwo-niveau. Het is belangrijk dat je de Nederlandse maar ook de Engelse taal goed beheerst.

Vrijstelling

Heb je al (deels) een wo- of hbo-opleiding afgerond, dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor vrijstelling en kun je de studieduur verkorten! Kijk bij de informatie over vrijstelling welke mogelijkheden er voor jou zijn of mail de studieadviseur. 

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs.
Start je voor het eerst met een bacheloropleiding, dan kun je in aanmerking komen voor halvering van het collegegeld.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 
 

STAP-budget

 
Studeer je met het oog op je verdere carrière of toekomstige baan? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor het STAP-budget via het UWV. Het aanbod is op dit moment nog beperkt, kijk voor actuele informatie op de website.

Wat kun je met jouw diploma?

Met een bachelor Bedrijfskunde op zak ben je officieel een Bachelor of Science (BSc), een internationaal erkende titel. Het geleerde kun je in veel gevallen al direct toepassen in je huidige werksituatie. Bovendien heb je nu een stevige basis om je te richten op verschillende managementvraagstukken, bijvoorbeeld op het vlak van marketing, human resources, supply chain management, organisatieverandering, strategie en innovatie, en accounting en financiering. Zo ben je optimaal uitgerust om een wezenlijke invulling te kunnen geven aan het besturen van een bedrijf of organisatie. 
 

Doorstromen naar de master

 
Heb je een bacheloropleiding afgerond aan de Open Universiteit, dan kun je automatisch doorstromen naar de hierop volgende master, de Master Management. Ook als je een gelijkwaardig getuigschrift hebt, bijvoorbeeld van een andere universiteit, kun je rechtstreeks worden toegelaten. Vraag hiervoor een advies aan. Heb je dat vereiste getuigschrift niet, maar heb je wel een hbo- of wo-opleiding afgerond, dan kun je mogelijk worden toegelaten tot een schakelprogramma of een premaster. Hiermee vul je de ontbrekende kennis aan die je nodig hebt voor een master. Na afronding van de premaster word je toegelaten tot de masteropleiding. We adviseren je ook in dit geval een advies aan te vragen.  

Waardering

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een onafhankelijk onderzoek onder studenten uit het hoger onderwijs in Nederland dat jaarlijks wordt uitgevoerd. Ook studenten van de Open Universiteit nemen deel aan het onderzoek. De Bachelor Bedrijfskunde scoort de tweede plaats in dit onderzoek naar de tevredenheid over de studie.

Contact

Wil je meer informatie of eerst een persoonlijk studieadvies voordat je met de bachelor Bedrijfskunde start? Neem dan contact op met een van onze studieadviseurs.

Accreditatie

De bacheloropleiding Bedrijfskunde (Business Administration) is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De wo-masteropleidingen Management and Business Process Management and IT (BPMIT) sluiten hierop aan.