null Het benutten van onderzoek in de onderwijspraktijk

OW_OpleidenNietBestaandeBeroepen_13557_head_large.jpg
Leren
Het benutten van onderzoek in de onderwijspraktijk
Begrippen als cognitive load theory, dual coding en scaffolding klinken mooi en er zit degelijk onderwijskundig onderzoek achter. Maar hoe je als leraar deze wetenschappelijke begrippen effectief benutten in je lespraktijk? Paul A. Kirschner en twee jonge wetenschappers, Luce Claessens en Steven Raaijmakers, schreven het voor u op. Dankzij crowdfunding door tien onderwijsstichtingen, één Pabo en de PO-Raad kan elke leraar in het basisonderwijs beschikken over deze uiterst toegankelijke gids.

Wat kun je er mee in de het onderwijs?

Paul A. Kirschner van het Welten-instituut heeft in samenspraak met zijn netwerk de belangrijkste inzichten uit de cognitieve psychologie die relevant zijn voor het onderwijs verzameld. Luce Claessens en Steven Raaijmakers, hebben samen met hem, deze inzichten in heldere taal beschreven. Leraren uit het hele land brachten voorbeelden aan en vertellen hoe zij op hun school de theorie in de praktijk brengen. 

Gratis te downloaden dankzij crowdfunding

De PO-raad, Didactief, een pabo en tien onderwijsstichtingen financierden het proces en de publicatie van dit unieke boek. Tijdens de ResearchEd conferentie op 12 januari 2019 werd bekendgemaakt dat het, dankzij deze financiers, mogelijk is gemaakt om het boek als gratis download aan te bieden. Op die manier kan iedereen in het (basis)onderwijs ermee aan de slag.

Download het boek als pdf op de website www.opdeschoudersvanreuzen.nl.
Wie liever een gedrukt exemplaar heeft, kan dat nog altijd bestellen.

Bezoekers van de ResearchEd die een gedrukt exemplaar hadden, konden het ter plekke laten signeren. Daar was veel belangstelling voor. De uitgever was al snel door zijn meegenomen voorraad gedrukte exemplaren heen.