null Van Schaik en Doomen publiceren boek over rol religie in democratische rechtsstaat

ALG_UitslagITK_12075_head_large.jpg
Van Schaik en Doomen publiceren boek over rol religie in democratische rechtsstaat
Waar ligt de grens van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging in een democratische rechtsstaat? En hoe wordt deze bepaald? Mirjam van Schaik en Jasper Doomen, beiden universitair docent bij de faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit, stelden de publicatie 'Religious Ideas in Liberal Democratic States' samen. Het boek is uitgegeven door Lexington Books en ligt vanaf oktober 2021 in de winkels.

Hoe ver reikt godsdienstvrijheid?

De publicatie van Van Schaik en Doomen, die bijdrages van verschillende auteurs, zoals Russell Blackford, Austin Dacey en Michael J. Perry bevat, voegt een nieuwe context toe aan het lopende debat over de reikwijdte van godsdienstvrijheid. Vanuit verschillende perspectieven bespreken zij de betekenis van religie binnen een democratische rechtsstaat. Daarbij vragen ze zich af of ideeën als vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid werkelijk geactualiseerd kunnen worden in een neutrale en seculiere staat.

Juridische, historische en rechtstheoretische bril

De bijdragen onderzoeken de invloed van religie, erkend of niet, op wetgeving, mensenrechten en groepsrechten door een juridische, historische en rechtstheoretische bril. Met name wetenschappers op het gebied van constitutioneel recht, (rechts)filosofie, internationaal recht en politieke wetenschappen zullen veel aan dit boek hebben.

Over de redacteurs

Mirjam van Schaik is universitair docent staatsrecht en rechtstheorie. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op fundamentele rechten en democratische legitimiteit. Jasper Doomen, ook universitair docent staatsrecht en rechtstheorie, richt zich in zijn onderzoek op diverse onderwerpen op het gebied van de (rechts)filosofie en het staatsrecht. Religious Ideas in Liberal Democratic States is online verkrijgbaar en in diverse boekwinkels.


Religious Ideas in Liberal Democratic States