null Call for papers 'De rol van Enterprise Architectuur voor digitale transformaties'

MW_Nonmarket_12645_head_large.jpg
Call for papers 'De rol van Enterprise Architectuur voor digitale transformaties'
Voor een special van Sustainability worden experts uitgenodigd originele en hoogwaardige Enterprise Architecture (EA) papers aan te leveren, waaronder zowel conceptueel als empirisch gevalideerd werk. Dr. Rogier van de Wetering, verbonden aan de Open Universiteit, is een van de gastredacteuren.

Deadline voor het indienen van manuscripten: 1 juni 2020.

Oproep voor papers 'De rol van Enterprise Architectuur voor Digitale Transformaties'

De strategische rol van EA in moderne bedrijven heeft de laatste jaren veel belangstelling gekregen binnen de informatiesystemen- en de managementgemeenschap. De literatuur vat EA op als een blauwdruk van bedrijven in het bedrijfsecosysteem die de huidige en wenselijke toekomstige stadia van de strategische doelen van bedrijven, hun samenwerkingsverbanden, bedrijfsprocessen en het bijbehorende IT-landschap documenteert. In de huidige turbulente economische omgeving staan veel bedrijven onder zware druk om strategische verbeteringsprogramma's uit te voeren om hun bedrijfsmodellen radicaal te veranderen, bedrijfsmiddelen te synchroniseren en te werken aan een duurzamer en innovatiegerichter bedrijf. EA stelt organisaties (in de private en publieke sector) in staat om zich tijdig en adequaat aan te passen aan deze veranderende markt- en technologische omstandigheden en tegelijkertijd bedrijfsbrede ondernemings- en technologische middelen te regisseren.

Het gebruik van EA als een strategisch asset is vooral nu van cruciaal belang in dit tijdperk van digitale transformatie, waarin bedrijven nieuwe technologieën moeten invoeren die de manier waarop zij zaken doen substantieel kunnen veranderen. Het huidige inzicht in hoe EA kan worden ingezet om de digitale transformatie te omarmen, blijft evenwel vrij beperkt.

Deze special wil deze resterende leemten in de literatuur opvullen en probeert de strategische rol te ontdekken die EA speelt in de digitalisering en de digitaliseringspogingen. Dit is belangrijk, aangezien deze transformatie-inspanningen worden beschouwd als hoekstenen voor bedrijven om relevant te blijven en ook om innovatieve bedrijfscapaciteiten in het hele bedrijf te stimuleren.

De redactie van de speciale uitgave is op zoek naar papers die origineel en innovatief zijn en die de bestaande EA-werkzaamheden en -concepten aanzienlijk uitbreiden. Aantrekkelijke papers zijn die welke de grenzen van het EA-domein verleggen, best practices en verder denken in dit domein stimuleren en ons begrip van EA in het tijdperk van digitale transformatie bevorderen.

Over Rogier van de Wetering

Dr. Rogier van de Wetering, universitair docent informatica en informatiekunde, houdt zich bezig met uitdagingen op het gebied van strategie en bedrijfsvoering, kostenefficiëntie en IT-afstemming in de publieke sector, met een sterke focus op de gezondheidszorg en het onderwijs. Zijn interesses liggen in het effectief managen en beheersen van processen in organisaties door middel van effectieve inzet van IT-toepassingen.

Over Sustainability

Sustainability is een internationaal, interdisciplinair, wetenschappelijk, peer-reviewed en open access tijdschrift over ecologische, culturele, economische en sociale duurzaamheid van de mens. Sustainability biedt een geavanceerd forum voor studies met betrekking tot duurzaamheid en duurzame ontwikkeling en wordt halfjaarlijks online gepubliceerd door MDPI.

Over de redacteuren

Assoc. Prof. dr. Rogier van de Wetering, faculteit Betawetenschappen, Open Universiteit. 
Assoc. Prof. Sherah Kurnia; Computing- en Informatiesystemen, Melbourne School of Engineering, The University of Melbourne.
Dr. Svyatoslav Kotusev, National Research University Higher School of Economics, Rusland.