null Catherine Bolman hoogleraar e-Health-toepassingen

PSY_CatherineBolman_14116_head_large.jpg
Gezondheid
Catherine Bolman hoogleraar e-Health-toepassingen
Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. Catherine Bolman benoemd tot hoogleraar e/mHealth-toepassingen: optimalisering van bereik en gebruik bij kwetsbare doelgroepen. Deze leerstoel is ondergebracht bij de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen. Bolman was al aan de Open Universiteit verbonden als universitair hoofddocent Gezondheidspsychologie.

e/mHealth

Bij e/mHealth gaat het om het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. (De ‘m’ in mHealth staat voor mobile oftewel mobiel.) De overheid beschouwt e/mHealth als een efficiënt middel om zorgvragen te voorkomen, om de zorg voor de patiënten en cliënten te verbeteren maar ook om de zorg efficiënter en goedkoper te maken. De vakgroep Gezondheidspsychologie verricht al veel onderzoek naar de inzet van dit soort toepassingen voor het bevorderen van een gezonde leefstijl bij zowel gezonde als zieke mensen en om chronisch zieken te ondersteunen. Daarbij was er aandacht voor eHealth (internet) toepassingen, maar minder voor mHealth (mobiele) toepassingen.

Kwetsbare groepen

Deze nieuwe leerstoel heeft de opdracht het onderzoek op het vlak van eHealth en mHealth verder uit te bouwen en op de kaart te zetten. De focus van het onderzoek ligt op effectieve strategieën om onder kwetsbare groepen het bereik en gebruik van dit soort interventies te verhogen. Daarnaast richt de leerstoel zich op het verbeteren van de interventies aansluitend bij de nieuwe digitale ontwikkelingen en gericht op kwetsbare doelgroepen. Tot slot zal er aandacht zijn voor valorsiatie waaronder de inbedding van e/mHealth in preventie- en zorgstructuren. 

Onderwijs

Naast deze onderzoekstaken zal de leerstoelhouder ook bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs op dit gebied. Dat e/mHealth een steeds belangrijkere plaats inneemt in de maatschappij en in het domein van de gezondheidszorg in Nederland betekent immers ook dat studenten hier gericht op moeten worden voorbereid.

Over Catherine Bolman

Catherine Bolman (1968, Hoogeloon CA) studeerde Verpleegkunde bij Avans Hogeschool om vervolgens Health education and health promotion te studeren aan de Universiteit Maastricht. Eveneens in Maastricht promoveerde ze in 2001 op een onderzoek naar stoppen met roken: Smoking cessation among patients hospitalized with cardiac disease. Na haar promotie trad ze in dienst bij de Open Universiteit, eerst als universitair docent en sinds 2007 als universitair hoofddocent. Haar onderzoek richt zich op gezondheidsbevordering en gedragsverandering. Thema’s zijn onder andere stoppen met roken, terugvalpreventie, fysieke activiteit/bewegen, voeding, e-Health interventies, effectiviteit en kosteneffectiviteit van gezondheidsgerelateerde interventies, kwaliteit van leven en psychosociale problematiek bij chronisch zieken. Bolman heeft meer dan 100 internationale publicaties op haar naam staan, heeft aan verschillende boeken meegeschreven en heeft tal van onderzoeksubsidies binnengehaald en promovendi begeleid.

Op vrijdag 25 januari 2019 om 16.00 uur hield prof. dr. Catherine Bolman, hoogleraar eHealth-toepassingen, aan de Open Universiteit in Heerlen haar inaugurele rede met de titel eHealth bij kwetsbare groepen: een uitdaging.

prof. dr. Catherine Bolman

prof. dr. Catherine Bolman

Video

Bekijk de video Oratie en inauguratie prof. dr. Catherine Bolman.