null Collegevoorzitter Arent van der Feltz verlaat de Open Universiteit

ALG_Abstract_13433_head_large.jpg
Collegevoorzitter Arent van der Feltz verlaat de Open Universiteit
Arent van der Feltz neemt na vier jaar afscheid van de Open Universiteit : 'Aan het einde van mijn benoemingstermijn, 1 juni a.s., vertrek ik als voorzitter van het College van bestuur. Met pijn in het hart, want ik voel me sterk verbonden met de missie en de mensen van de Open Universiteit. Het is echter een natuurlijk 'wisselmoment', en in afweging heb ik besloten nu plaats te maken.' De Raad van toezicht (RvT) respecteert zijn beslissing om niet voor een tweede termijn te opteren. RvT-voorzitter René Smit: 'Aan Arent van der Feltz is veel dank verschuldigd voor zijn geëngageerde inzet voor de Open Universiteit en voor het goede werk dat hij in de afgelopen jaren heeft verzet.'

Vernieuwende koers

Onder het voorzitterschap van Arent van der Feltz heeft de Open Universiteit een ambitieuze en vernieuwende strategie vastgesteld met als belangrijkste doel een grotere rol te spelen in het academisch onderwijs in Nederland, en in het leven lang ontwikkelen in het bijzonder. In het verlengde daarvan is de organisatie van de Open Universiteit ingrijpend aangepast en zijn in- en externe verbindingen versterkt. RvT-voorzitter René Smit: 'Hiermee staat de organisatie optimaal 'opgesteld' en is zij goed toegerust om deze nieuwe koers te realiseren. De Open Universiteit gaat met haar instellingsstrategie nu een volgende fase in, de fase van verdere invulling en implementatie. Zij is klaar om die verdere invulling en implementatie met kracht ter hand te nemen.'

Opvolging

De Raad van toezicht gaat op zoek naar een opvolg(st)er, die samen met rector magnificus Theo Bastiaens de ingezette strategie en verandering verder zal vormgeven. De Raad benoemt op korte termijn een voorzitter ad interim.