null Comenius Senior Fellow beurs voor onderzoek naar academisch uitstelgedrag bij online afstandsonderwijs

PSY_ComeniusSeniorFellowBeurs_17068_head_large.jpg

Comenius Senior Fellow beurs voor onderzoek naar academisch uitstelgedrag bij online afstandsonderwijs

Jolien Pieters en Jannes Eshuis, beiden verbonden aan de faculteit Psychologie, ontvangen een Senior Fellow beurs voor een gezamenlijk onderzoek naar academisch uitstelgedrag bij online afstandsonderwijs. Aan de beurs is een bedrag van 100.000 euro verbonden.

Dit project heeft tot doel het academische uitstelgedrag van studenten aan de Open Universiteit te verminderen, daarmee hun studiesucces en mentale gezondheid te verbeteren en de werkdruk van docenten te verlagen.

Unieke uitdagingen

Studenten aan de Open Universiteit volgen academisch onderwijs op afstand en grotendeels online. De gemiddelde leeftijd ligt hoger dan studenten aan de andere Nederlandse universiteiten. Vaak combineren studenten hun studie met een baan en/of gezin of andere zorgtaken Onder deze omstandigheden gemotiveerd blijven om te studeren kent zijn eigen unieke uitdagingen die nog onvoldoende onderzocht zijn.

Stress bij student en extra druk op docent

Jolien Pieters: 'Ik geef als universitair docent onderwijs en ben examinator binnen de faculteit Psychologie. Het viel mij op dat studenten regelmatig moeite hebben om taken tijdig af te ronden. Dit leidt tot stress bij de student en zet extra druk op docenten door de piekbelasting en verkorte termijnen voor feedback/beoordeling.' Op dit moment ontbreekt kennis over de onderliggende factoren van academisch uitstelgedrag onder studenten aan de Open Universiteit.

Pieters en Eshuis willen binnen dit project een toolbox met evidence-informed interventies op maat ontwikkelen voor deze groep, bestaande uit bijvoorbeeld planningtools, gepersonaliseerde triggers, samenwerkingsmogelijkheden, timemanagement en mindfulness-trainingen. Deze toolbox kan benut worden door studenten, docenten én studieadviseurs.

Multidisciplinair projectteam

Pieters en Eshuis gaan het onderzoek niet alleen doen. Zij hebben een projectteam samengesteld dat bestaat uit universitair (hoofd)docenten met expertise op het gebied van uitstelgedrag, studentenuitval, onderwijsontwikkeling en onderwijsinnovatie. Daarnaast maken ook een onderzoeksassistent en een studieadviseur onderdeel uit van het team. Een klankbordgroep, bestaande uit studenten, docenten, studieadviseurs en onderwijskundigen, geven tussentijds hun visie en advies. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen de faculteit psychologie, maar het is de bedoeling dat het eindproduct beschikbaar wordt voor alle faculteiten binnen de Open Universiteit.

Senior Fellow Beurs

Onderwijsprofessionals kunnen een Senior Fellow beurs aanvragen voor het doorvoeren van een onderwijsinnovatie binnen een faculteit, grote opleiding of substantieel onderdeel van een hoger onderwijsinstelling. Het Comeniusprogramma is onderdeel van NRO. Pieters en Eshuis deden hun aanvraag binnen het vrije thema. In 2023 ontving cultuurwetenschapper Femke Kok een Senior Fellow Beurs voor onderzoek naar inclusief onderwijs voor studenten met mentale gezondheidsproblemen en/of neurodiversiteit.

Over Jolien Pieters en Jannes Eshuis

Jolien Pieters werkt als universitair docent en examinator bij de faculteit Psychologie. Zij is deskundige op het gebied van uitstelgedrag, onderwijskundig onderzoek en het ontwikkelen van toolboxen. Als onderdeel van haar promotietraject integreerde zij eerder palliatieve zorg onderwijs in het basiscurriculum van alle Nederlandse universitaire geneeskundeopleidingen. Zij deed hiervoor onderzoek naar de lacunes binnen het onderwijs en op basis hiervan werd een evidence-informed toolbox samengesteld, bestaande uit zowel reeds bestaande als nieuw ontwikkelde onderwijsmaterialen, aangepast aan de behoefte van de stakeholders. Deze toolbox wordt tot op heden gebruikt.
Jannes Eshuis is universitair hoofddocent bij dezelfde faculteit. Zijn expertise ligt op het gebied van onderwijsontwikkeling, innovatie en digitalisering. Sinds 2018 is Eshuis als coördinator Onderwijs verantwoordelijk voor de opleidingen binnen psychologie. Zijn implementatie van het vernieuwde onderwijsmodel van de Open Universiteit in een cursusontwerp werd verkozen tot onderwijsproduct van 2016. Hij ontwikkelde tevens een leerlijn Academische Vaardigheden en implementeerde in samenwerking met de faculteit Onderwijswetenschappen een peerfeedbackapplicatie voor online training van presentatievaardigheden.