null CRAFTED: Documenteren en verrijken van immaterieel erfgoed voor de toekomst

CW_CRAFTED_19268_head_large.jpg
CRAFTED: Documenteren en verrijken van immaterieel erfgoed voor de toekomst
De Open Universiteit is één van de partners in het onderzoeksproject CRAFTED. Doel van het project is om kennis, vaardigheden en technieken rondom verschillende historische en eigentijdse ambachten voor toekomstige generaties te documenteren en beschikbaar te stellen via Europeana, het online platform voor Europees cultureel erfgoed. Dr. Tim van der Heijden, universitair docent Cultuurwetenschappen bij de Open Universiteit, maakt deel uit van het onderzoeksteam.

Ambacht als cultureel erfgoed

Ambachten ('crafts') zijn een rijke bron van cultureel erfgoed: van handgemaakte objecten, zoals sieraden, textiel en kleding, tot aan bepaalde tradities en technieken geërfd van onze voorouders om deze objecten te maken. In het project worden 186.000 nieuwe items (beelden, video’s, geluidsopnamen, 3D scans) geproduceerd die deze materiële objecten tonen en documenteren in relatie tot hun ambachtelijk gebruik. Het behouden van deze materiële en immateriële aspecten van ambachten zorgt voor een beter begrip en waardering voor de gemeenschappen en culturen waaruit deze ambachten voortkomen. In het CRAFTED project staan drie verschillende 'crafts'-domeinen centraal: traditionele ambachten en hun eigentijds hergebruik, mode en textiel, en analoge mediaproductie.

Analoge mediaproductie

Van der Heijden draagt in het bijzonder bij aan het domein van analoge mediaproductie. Daarin staat het documenteren van kennis en vaardigheden op het gebied van analoge televisie, film en geluidstechnologie centraal. Hoe gebruikten amateurs, professionals en kunstenaars analoge mediaobjecten, zoals een Ciné-Kodak 16mm film camera of een Edison fonograaf? En welke technieken komen daarbij kijken? Door het documenteren en opnieuw toe-eigenen van deze ambachtelijke kennis en vaardigheden - bijvoorbeeld op het gebied van licht, geluidsengineering, manipulatie van technische instellingen en montagetechnieken - ontstaat een beter begrip van de mogelijkheden en beperkingen van analoge mediatechnologieën en de culturele producten die ermee zijn gemaakt, zoals televisieprogramma’s, amateurfilms en geluidsopnames. In erfgoedinstellingen ontbreekt vaak een gedegen documentatie van dergelijke kennis en vaardigheden rondom analoog mediagebruik. Met de digitalisering van de cultuur dreigt zodoende belangrijk immaterieel erfgoed verloren te gaan. In het CRAFTED project wordt geprobeerd deze kenniskloof te dichten.

Digitale innovatie

Naast het documenteren en behouden van kennis en vaardigheden rondom verschillende historische en eigentijdse Europese ambachten kent het project ook een innovatieve digitale benadering. Door middel van een speciale 'human-in-the-loop' methodologie worden geavanceerde digitale methoden en technologieën toegepast voor een grootschalige en computergestuurde analyse van beeld, tekst en geluid. Daarnaast maakt het project gebruik van bestaande 'crowdsourcing' methoden en aggregatie instrumenten ter ondersteuning van de automatische verrijking van bestaande culturele datasets op Europeana. Het project zal verder drie 'edit-a-thons' organiseren om Wikipedia-pagina’s te verrijken met 'crafts'-gerelateerde informatie, inclusief beelden en video’s afkomstig van het Europeana platform. Ook organiseert het project drie workshops en maakt het kennis en instructies beschikbaar rondom het gebruik van digitale methoden voor het verrijken van culturele erfgoedcollecties.

Partners

Het project wordt gecoördineerd vanuit de National Technical University of Athens (NTUA) (Griekenland). In het project zitten vele culturele erfgoedinstellingen, zoals musea en archieven. Naast de Open Universiteit maken de volgende instellingen deel uit van het project: Michael Culture Association (België), Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (Nederland), European Fashion Heritage Association (Italië), Stichting Europeana (Nederland), DATABLE BV (België), AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed (België), Mobilier national et manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie (Frankrijk), Museum of Arts and Crafts (Kroatië), Stowarzyszenie Miedzynarodowe Centrum Zarzadzania Informacja (Polen), Fondazione Museo del Tessuto di Prato (Italië), Etablissement public Paris Musées (Frankrijk) en National Documentation Center - EKT (Ethniko Kentro Tekmiriosis Kai Ilektronikou Periechomenou) (Griekenland).