null Daan Dohmen benoemd tot hoogleraar Digitale transformatie in de zorg

MW_Benoeming_DaanDohmen_11999_head_large.jpg
Daan Dohmen benoemd tot hoogleraar Digitale transformatie in de zorg
Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. ir. Daan Dohmen benoemd tot bijzonder hoogleraar Digitale Transformatie in de Zorg bij de faculteit Managementwetenschappen. De bijzondere leerstoel is ingesteld door VEROZ, het kenniscentrum ter bevordering van innovatie en ondernemerschap in de zorg. Dohmen is wetenschapper, zelf ondernemer en CEO van Luscii healthtech en maatschappelijk actief als lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. De nieuwe hoogleraar gaat bij de Open Universiteit een sturende en stimulerende rol spelen in ontwikkeling van onderzoek naar en kennis over de effecten en implementatiemethoden van digitale zorg.

Digitalisering in de context van uitdagingen in de zorg

Dohmen: 'Onze gezondheidszorg staat steeds meer onder druk en dat is niet zonder gevolgen. Almaar stijgende zorgkosten en een toenemend tekort aan gekwalificeerde zorgverleners zijn ons voorland als we niet wezenlijk veranderen. Digitale zorg kan deze verandering mede mogelijk maken, maar dat vereist meer dan alleen de inzet van leuke apps of slimme techniek.' In beleid en onderzoek is er steeds meer aandacht voor digitale zorg. Belangrijke reden daarvoor is dat de opkomst van technologie (zoals wearables en de inzet van kunstmatige intelligentie) gaat leiden tot een veel pro-actievere rol van burgers en patiënten in de zorg. Juist de coronacrisis, waarin digitale zorg soms nog de enige vorm van zorg was, heeft dit belang extra onderstreept.

Leiderschap en andere bekostiging van zorg

Indien we willen dat digitale zorg bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen zoals stijgende zorgkosten en het oplopende personeelstekort, dan is er een wezenlijke transformatie nodig in de manier waarop de zorg is georganiseerd én wordt bekostigd. Dit vergt een transitie van een productiemodel, waarin alles erop is gericht zorg planmatig te leveren, naar een 'on demand model' waarin burger of patiënt veel meer zelf verantwoordelijkheid neemt, met de zekerheid dat zorg op exact het juiste moment beschikbaar is voor wie dat nodig heeft. Bestaande organisatiestructuren moeten daarvoor worden doorbroken om te voorkomen dat digitale zorg 'bovenop' het thans bestaande zorgaanbod komt. Dit vraagt om meer kennis over effecten van digitale zorg, om nieuwe samenwerkingsvormen en een adaptieve innovatie-cultuur. Innovatief leiderschap en ondernemerschap binnen én buiten de bestaande zorg kan dat helpen mogelijk maken.

Onderwijs en onderzoek

De leerstoel heeft een maatschappelijke betekenis en draagt bij aan lerende, innovatieve en veerkrachtige zorgsector. Dohmen: 'ik kijk ernaar uit om onderzoek te doen dat kan helpen nieuw ondernemerschap binnen en buiten bestaande zorgorganisaties te ontwikkelen. Maar dat niet alleen. Ik wil graag de resultaten van mijn onderzoek en ervaring overdragen aan studenten in opleidingen aan de Open Universiteit zoals de yOUrMBA en nieuwe master Gezondheidswetenschappen om zo mensen binnen- en buiten de zorgsector te inspireren zelf aan de slag te gaan.'

Volgende stap voor Open Universiteit in de zorg

Voor de Open Universiteit is de benoeming een volgende stap in haar activiteiten in de gezondheidszorg. Dit past bij de behoefte om meer te leren over digitale innovaties in de publieke gezondheid en de zorg en van organisatieprocessen. De Open Universiteit wil dit nadrukkelijk in wetenschappelijk verband tot elkaar bezien. Zij zet daarom diverse stappen om op dit domein een toonaangevende rol te spelen. De samenwerking met stichting VEROZ, de nieuwe master Gezondheidswetenschappen en de zorgactiviteiten van CAROU (Center for Actionable Research Open Universiteit) op de Brightlands Smart Services Campus zijn hier voorbeelden van.

Over Daan Dohmen

Daan Dohmen is 41 en woont in Nijmegen. Hij is naast zijn aanstelling als hoogleraar aan de Open Universiteit CEO en founder van Luscii Healthtech. Hij promoveerde in 2012 cum laude aan de universiteit van Twente op het thema e-health. Naast zijn internationale ondernemerschap is hij tevens maatschappelijk actief als lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Daan Dohmen