null De geïntegreerde supply chain voor een gezamenlijk beheer van risico's

INF_DoYouTrustIt_Sleepwet_13790_head_large.jpg
Samenleving
De geïntegreerde supply chain voor een gezamenlijk beheer van risico's
De snel veranderende zakelijke omgeving en de toenemende complexiteit van de wereldwijde supply chain netwerken leiden tot een grotere onzekerheid, met onverwachte en vaak onvermijdelijke risico's. Daarmee neemt de kans op ernstige verstoringen flink toe. Door bijvoorbeeld niet tijdig te reageren op de uitdaging van een ontwrichtende technologie, in dit verband de digitale fotografierevolutie, ging Kodak bijna failliet. Of wat te denken van Ericsson, dat als gevolg van een chiptekort door een ongeval in een van haar fabrieken een verlies leed van ruim twee miljard dollar en uiteindelijk koos voor een joint venture met Sony. Dergelijke voorbeelden laten zien dat een gezamenlijk beheer van risico's en het creëren van een geïntegreerde supply chain, inclusief supply chain samenwerking, in deze tijd essentieel is. Hoe die samenwerking tot stand kan komen laat promovendus Quan Zhu zien in zijn proefschrift 'Integrated Supply Chain Risk Management', dat hij verdedigt op vrijdag 13 mei 2016 bij de faculteit Management, Science & Technology aan de Open Universiteit.

Informeel en formeel samenwerken

De samenwerking tussen ondernemingen speelt zich af op zowel een informeel als formeel vlak. Een supply chain samenwerking (SCC) is een informeel samenwerkingsverband, waarin twee of meer zelfstandige ondernemingen nauw samenwerken bij het plannen en uitvoeren van supply chain activiteiten, zodat gemeenschappelijke doelen worden behaald en wederzijdse voordelen ontstaan, een win-win situatie. Een supply chain integratie (SCI) daarentegen is een formeel partnership, waarbij een onderneming strategisch integreert met haar belangrijkste supply chain partners voor een gezamenlijk beheer van inter-organisatorische processen.

I Ching

Voorwaarde voor een geslaagd supply chain risk management is dat ondernemingen bepaalde veranderingen ondergaan. Daarom is het proefschrift van Zhu onderverdeeld in acht hoofdstukken, die overeenkomen met acht hexagrammen die weer gerelateerd zijn aan het Boek der Veranderingen, ook wel bekend als I Ching. I Ching is een Chinese klassieker en staat bekend als het eerste Chinese boek over filosofie. Kern van het boek is dat elk mens recht heeft op het realiseren van een bepaalde gewenste situatie, waarbij elke situatie bepaalde voor- en nadelen met zich meebrengt. Doel van het proefschrift is om de situaties begrijpelijk en inzichtelijk te maken aan de hand van combinaties van zes onderzoeksvragen in hoofdstuk 2, vragen die betrekking hebben op de verschillende toepassingsgebieden van SCC en SCI, de risicobronnen, scopes, prestaties en andere belangrijke elementen van geïntegreerde supply chan risk management en de uiteindelijke weg naar succes.

Situaties

De in hoofdstukken 3 en 4 geschetste situaties behoren tot de proactieve, risicobeperkende situaties die zijn gebaseerd op eerdere ervaringen. Empirisch, op enquêtes gebaseerd onderzoek is hier meer geschikt. De genoemde situaties in hoofdstukken 5 en 6 hebben vooral betrekking op het herstellen van verstoringen, waarbij verschillende oplossingen aan bod komen. Hier werkt de onderzoeker met systeemdynamische simulaties om diverse oplossingen te testen op hun effectiviteit.

SCC of SCI?

Uit de resultaten van hoofdstukken 3 tot en met 6 blijkt dat SCC meer geschikt is voor het beheer van onvoorziene risico's. In die zin is de reikwijdte van SCC altijd beperkt tot dyadische vormen van samenwerking, waarbij de uitvoering verloopt via een centraal kantoor. Samenwerking vindt hier vooral plaats op een lager niveau, door het delen van informatie. Tegelijk zijn oplossingen gericht op de korte termijn. Niettemin kan SCC ondernemingen strategische veerkracht bieden en hun gezamenlijke prestaties verbeteren. Aan de andere kant is SCI juist geschikt voor het beheer van de gewone risicos, d.w.z. risico's die optreden vanuit de markt, productie, levering en concurrerende, technologische risico's. De reikwijdte van SCI kan dyadisch, triadisch of zelfs nog verder uitgebreid worden, zodat de prestaties niet alleen effect hebben op afzonderlijke ondernemingen, maar tegelijk op de hele keten. Door informatie-integratie kunnen korte termijn oplossingen omgezet worden in lange termijn oplossingen.
In hoofdstuk 7 laat Zhu zien in welke mate de in hoofdstuk 2 voorgestelde onderzoekskaders van toepassing zijn op de verschillende situaties en welke kansen en beperkingen aan het onderzoek verbonden kunnen worden.

Quan Zhu verdedigt zijn proefschrift op vrijdag 13 mei 2016 vanaf 16.00 uur bij de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit in Heerlen. Promotores zijn prof. dr. ir. H.R. Krikke en prof. dr. M.C.J. Caniëls.