null Didactische samenwerking Open Universiteit en ThiemeMeulenhoff

ALG_EersteMIMO_15235_head_large.jpg
Digital Learning
Didactische samenwerking Open Universiteit en ThiemeMeulenhoff
De Open Universiteit en ThiemeMeulenhoff bundelen de krachten in een alliantie. Doel van de samenwerking is om verdere kennis op te doen op het gebied van learning design en onderwijswetenschappelijk onderzoek. De samenwerking is bedoeld om de productontwikkeling van ThiemeMeulenhoff en het wetenschappelijke onderzoek van de Open Universiteit te combineren om zowel betere leermiddelen te kunnen maken als kennis over de wetenschappelijke basis van goede instructie te bevorderen en versterken.

De samenwerking tussen de Open Universiteit en ThiemeMeulenhoff zal onder meer worden ingezet bij de ontwikkeling van lesmethodes, bij opleiding en expertise-ontwikkeling van medewerkers van beide partijen en bij promotieonderzoek over effectief, efficiënt en bevredigend leren.

Zowel de Open Universiteit als ThiemeMeulenhoff zijn verheugd over de samenwerking. Paul Kirschner, hoogleraar aan het Welten-Instituut: 'Dit is een unieke kans om enerzijds onze kennis te valoriseren in en voor het veld en anderzijds om praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar leren en instructie uit te voeren.' Roel Bakker, directeur van ThiemeMeulenhoff: 'Wij willen samen leren vernieuwen. Deze mooie samenwerking met de Open Universiteit stelt ons in de gelegenheid om dat te doen met een stevig wetenschappelijk fundament. Wij kijken uit naar de eerste resultaten.'

ThiemeMeulenhoff ontwikkelt zich van een traditionele educatieve uitgeverij tot een moderne, eigentijdse learning design company. Learning design is het geheel van kennis, ervaring, opvattingen en inzichten over leer- en onderwijsprocessen. In een tijd van toenemende digitalisering en onderwijsvernieuwing, wil ThiemeMeulenhoff de educatieve dienstverlener zijn die samen met het onderwijs werkt aan leeroplossingen die bijdragen aan persoonlijke, efficiënte en effectieve leerervaringen en leerprocessen in het onderwijs. Nauwe samenwerking met de Open Universiteit geeft een belangrijke impuls geven aan deze doelstelling.

De Open Universiteit heeft als reguliere universiteit de wettelijke taak om via onderwijswetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan de innovatie van het Nederlands hoger onderwijs. Het Welten-instituut is het onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie van de Open Universiteit. Het instituut richt zich op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs door onderwijsonderzoek dat zowel van hoog wetenschappelijk niveau als praktijkgericht is. Door nauwe samenwerking met ThiemeMeulenhoff heeft het instituut de mogelijkheid om wetenschappelijke inzichten te toetsen aan de onderwijspraktijk.


Op foto v.l.n.r.: Paul Kirschner (Open Universiteit), Roel Bakker (ThiemeMeulenhoff) en Saskia Brand-Gruwel (Open Universiteit)