Dies natalis 2017
Op dinsdag 26 september 2017 vindt ’s middags de 33e diesviering van de Open Universiteit plaats met als thema 'De digitale samenleving. En nu?!' Een vraagteken, omdat er nog zoveel te ontdekken valt aan de wijze waarop technologie ons leven vorm gaat geven. En een uitroepteken, omdat we al dagelijks met de gevolgen van digitale technologie worden geconfronteerd.

De twee winnaars van de OU Wetenschapsprijs 2016 zullen ieder vanuit hun vakgebied hierover spreken. Prof. dr. Lilian Lechner (psychologie) kijkt naar de ontwikkelingen van e-health en prof. dr. Jac Rinkes (rechtsgeleerdheid) deelt zijn gedachten over ‘robotrecht’. Het thema wordt ingeleid door de rector magnificus, prof. mr. Anja Oskamp. Bekijk het programma.

Aanmelden

Belangstellenden zijn van harte welkom om de diesviering bij te wonen. Deze vindt plaats in onze hoofdvestiging in Heerlen: routebeschrijving. U kunt zich nog tot maandag 25 september aanmelden.

Eerdere diesvieringen

Dies natalis 2016 - 'Open Science / Open Data: hoe 'open' moet wetenschap zijn?'

Dies natalis 2015 - 'Smart Services: innovatie door co-creatie'