null Digitale leeromgeving voor Europese waterprofessionals als best practice voor Topsector Energie

NW_Digitale_leeromgeving_22987_head_large.jpg

Digitale leeromgeving voor Europese waterprofessionals als best practice voor Topsector Energie

Het Europees onderzoeksproject Klimaatadaptatie door co-creatie kon ondanks de lockdown gewoon doorgaan. De Open Universiteit, onderzoekspartner binnen het project, had bij de opzet van het project het (online) netwerkleren van de waterprofessionals al ingebed in het projectontwerp, namelijk door afwisselend joint field visits en interactieve webinars erin op te nemen. Toen de joint field visits wegvielen konden die snel en eenvoudig vervangen worden door meer interactieve webinars. Het netwerkleren kon op deze manier door blijven gaan. Natuurlijk zijn de joint field visits - toch ook heel leerzaam met de voeten in de klei - rap ingehaald in 2022.

In het project Klimaatadaptatie door co-creatie gingen waterschappen met elkaar op zoek naar natuurlijke oplossingen voor droogte en overstromingen in beekdalen. Met succes. De digitale internationale uitwisseling die de Open Universiteit faciliteerde, is als best practice beschreven van digitaal ondersteunend leren als versneller van innovatie in de Topsector Energie.

Energietransitie versnellen

Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) onderzocht in opdracht van de Topsector Energie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voorbeeldcases van digitaal leren. Focus lag op de vraag hoe digitaal leren professionals kan ondersteunen om de energietransitie te versnellen. Het rapport is online beschikbaar: Digitaal ondersteund leren als versneller van kennisbenutting in de energietransitie (www.topsectorenergie.nl).

Gebruikers gebied zo veel mogelijk betrekken

Het doel van het project Klimaatadaptatie door co-creatie (Climate adaptation through co-creation; Co-Adapt) was om te onderzoeken hoe je als waterprofessional de gebruikers van een gebied laat meewerken aan het zoeken naar natuurlijke oplossingen. Hoe waterprofessionals het beste Boeren, burgers en buitenlui daarbij kunnen betrekken vergt veel kennisuitwisseling en -ontwikkeling. De opzet van regelmatig terugkerende interactieve webinars – steeds met een ander thema – ondersteunde dit leren onder de veertig waterprofessionals uit 8 waterschappen in Zuidoost Engeland, Noord-Frankijk, Vlaanderen en Zuid-Nederland.

Tools om burgers te betrekken

Nu de twee keer per jaar geplande veldexcursies wegvielen kon door de opschaling van de interactieve webinars - om de zes weken - de uitwisseling door blijven gaan. Ontwerp, leeromgeving en facilitering van de webinars was steeds in handen van de onderzoekers van de Open Universiteit. Centraal stond het verkennen en waarderen van tools om burgers te betrekken. Een voorbeeld van zo'n tool is de wandel-app uit Engeland, zodat burgers ook tijdens lockdown op verkenning konden in hun eigen woongebied. Met de app krijg je op verschillende uitzichtpunten in video of tekstueel uitleg over de problematiek en hoe waterprofessionals die willen aanpakken, waarop jij als burger meteen feedback kan geven.

Community vorming

Daarnaast boden de webinars ruimte voor informele momenten, opdat een community in stand blijft door wederzijdse betrokkenheid. Bijvangst van digitale onderlinge uitwisseling is het publiek dat ermee getrokken wordt. Bij de online interactie, ondersteund door bijvoorbeeld gebruik te maken van een onlineprikbord zoals Mural, haakt ook de jongere populatie aan – in plaats van de pensionado’s die graag in een zaal plaatsnemen. Mural werd ook ingezet om ‘stille partners’ te laten bijdragen. De door de Open Universiteit ontwikkelde leeromgeving is openbaar toegankelijk, ook voor waterprofessionals werkzaam in andere waterschappen: https://youlearn.ou.nl/web/co-adapt/climate-adaptation

Rapport ECBO

Voor het rapport 'Digitaal ondersteund leren als versneller van kennisbenutting in de energietransitie' onderzocht ECBO in totaal 9 projecten die allemaal op een andere manier invulling geven aan digital learning. Doel van het onderzoek was om tot een gedeelde en gedragen visie en aanpak over digitaal ondersteund leren te komen. De opbrengsten hiervan moeten op brede schaal toepasbaar zijn voor onderzoek en innovatie met digitaal ondersteund leren door bedrijven, roc's en hogescholen in learning communities.

Onderzoekers Open Universiteit

Het ontwerp van het netwerkleren was één van de studies binnen het Europees onderzoeksproject Klimaatadaptatie door co-creatie (Co-Adapt). Het team van de Open Universiteit was verantwoordelijk voor het gehele Evaluatie-werkpakket binnen Co-Adapt (EU funding aan OU: 318.000 euro), met als projectleider universitair docent dr. ir. Angelique Lansu . Het onderzoeksteam voor het digitaal leren bestond verder uit promovenda Borjana Bogatinoska MSc en dr. Jikke van Wijnen, allen verbonden aan de vakgroep Milieuwetenschappen van de Open Universiteit. Vervolgonderzoek vindt plaats binnen het Horizon2020 project www.EIFFEL4Climate.eu dat loopt tot mid 2024 (EU funding aan OU: 128:000 euro) onder leiding van Angelique Lansu.