null Wilma Timmerman eerste afstudeerder bachelor Informatiekunde

INF_EersteAfstudeerder_head_large.jpg
Leren
Wilma Timmerman eerste afstudeerder bachelor Informatiekunde
Op woensdag 17 oktober 2018 is aan de Open Universiteit de eerste student van de bacheloropleiding Informatiekunde afgestudeerd. Deze opleiding is in 2012 gestart en wordt door studenten in deeltijd naast hun werk gedaan. Doel is om professionals wetenschappelijk op te leiden zodat ze een zelfstandige bijdrage kunnen leveren aan het ontwerpen en implementeren van informatiesystemen in een organisatorische en/of maatschappelijke context. Het leveren van deze bijdrage wordt door studenten in het afsluitende onderzoek van de opleiding gedemonstreerd.

Wilma Timmerman

De eerste afstudeerder is Wilma Timmerman. Zij heeft haar afstudeerproject ‘Transparantie van gegevens in een dataplatform: uniformiteit van data lineage’ binnen zes maanden succesvol afgerond. Haar onderzoek betrof het kunnen traceren van data binnen een organisatie. Dit is van belang wanneer er informatiesystemen moeten worden aangepast en de impact hiervan moet worden ingeschat. Het onderzoek richtte zich vooral op complexe omgevingen waarbij het data betreft die in verschillende datawarehouses en applicaties worden (her)gebruikt. Met haar onderzoek heeft ze een aanzet gegeven voor een oplossing voor dit probleem dat is gebaseerd op het Common Warehouse Metamodel. Binnen een organisatie heeft ze de haalbaarheid van de oplossing onderzocht en aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. Het afstuderen van Wilma is feestelijk gevierd waarbij ook de grondleggers van de Informatiekunde opleiding aanwezig waren.

Wilma Timmerman:

"De kennis die ik heb opgedaan tijdens de studie Informatiekunde is actueel en direct toepasbaar in mijn werk. Mijn inbreng bij inrichtingsvraagstukken en probleemoplossingen wordt zeer gewaardeerd. Dit geeft mij veel zelfvertrouwen en energie in mijn werk.“ 

Het is goed om te zien dat onze opleiding een bijdrage heeft geleverd aan de loopbaan van Wilma en we kijken uit naar de afstudeerpresentaties van de volgende studenten.