null Effectieve manager past taalgebruik aan

OW_GespreidLeiderschap_13454_head_large.jpg
Effectieve manager past taalgebruik aan
Of een manager effectief leidinggeeft, hangt mede af van zijn communicatiestijl. Die moet overeenstemmen met de afstand tot medewerkers. Bij een grote sociale afstand tussen leidinggevende en medewerkers werken abstracte termen over visionaire onderwerpen het beste. Staat de leidinggevende dichter bij de medewerkers? Dan komt concrete taal over duidelijke doelen het beste over.

Tot die conclusie komen onderzoekers van de Katholieke Universiteit Leuven en de Open Universiteit. Ze verbinden daarmee twee motiverende communicatiestijlen waarover steeds discussie was welke nu het meest effectief is. Karin Proost, onderzoeker en universitair docent Arbeids- en organisatiepsychologie aan de KU Leuven en de OU: 'Het is dus niet zo dat één van de twee het beste is. Ze werken allebei goed, als ze tenminste gebruikt worden in de juiste setting. Wat de juiste setting is wordt bepaald door de sociale afstand tussen leidinggevende en medewerkers in combinatie met de afstand tot de doelen.' Het onderzoek bestond uit twee studies, waarvan één onder voornamelijk vrouwelijke Vlaamse studenten en één onder werkenden in Roemenië.

Construal Level Theory

De Construal Level Theory stelt dat mensen bij een grotere psychologische afstand tot een object (of een gebeurtenis) ook op een meer abstracte manier over het object gaan denken. Deze theorie uit de sociaal-cognitieve psychologie diende als leidraad bij het onderzoek. Voor effectief leiderschap is het cruciaal om medewerkers te kunnen motiveren. Uit eerder onderzoek blijkt dat zowel abstracte en visionaire communicatie als concrete en doelgerichte communicatie goed werken. Maar welke methode is nu de beste? 

Sociale afstand

Dit onderzoek laat dus zien dat dit afhankelijk is van de sociale afstand tussen medewerkers en manager. Die afstand bepaalt welke methode in die situatie het meest effectief is. Bij een grote sociale afstand mag de manager dus gerust in abstracte termen over 'punten op de horizon' spreken. Als het taalgebruik overeenstemt met de afstand tot de medewerkers komt dat de waargenomen effectiviteit van de spreker ten goede.

Fysieke afstand

Karin Proost: 'We hebben ook gekeken of fysieke afstand iets uitmaakt, maar of de baas in een ruimte ernaast zit of aan de andere kant van wereld, dat was minder doorslaggevend.' Een effectieve manager past zijn stijl dus aan, afhankelijk van tot wie hij of zij spreekt. En misschien goed nieuws voor sommigen: hoewel de meeste mensen een voorkeurstijl hebben, is het mogelijk je stijl aan te passen aan deze inzichten.
Het artikel Should supervisors communicate goals or visions? The moderating role of subordinates' psychological distance is verschenen in Journal of Applied Social Psychology. Neem voor meer informatie eventueel contact op met Karin Proost of Arne Vanderstukken.