null Ervaringen van jongeren moeten uitgangspunt beleid cybersafety zijn

RW_CyberSafety_13986_head_large.jpg
Veiligheid
Ervaringen van jongeren moeten uitgangspunt beleid cybersafety zijn
Het internetgebruik van jongeren wordt geassocieerd met risico. Drs. Joyce Kerstens, promovenda bij de Open Universiteit, onderzoekt in haar proefschrift 'Youth and cybersafety' de risico’s die jongeren lopen of zelf vormen op internet. Het onderzoek heeft betrekking op online seksuele activiteiten, cyberpesten en verschillende vormen van cybercrime. De promotie vindt plaats op vrijdag 4 december 2015 bij de Open Universiteit in Heerlen.

Bezorgdheid over online risico’s

Ouders en professionals maken zich zorgen over wat jongeren doen op internet en aan welke risico’s ze kunnen bloot staan. Daarnaast bestaat er bezorgdheid over online deviant en crimineel gedrag. Experimenteren en  grenzen verkennen en opzoeken hoort bij jongeren, maar dit kan ook resulteren in negatieve ervaringen en consequenties voor de jongeren zelf of voor anderen. Het onderzoek van Kerstens gaat in op hoe de jongeren de blootstelling aan online risico ervaren en gaat in op het online risicogedrag van jongeren. De wisselwerking tussen online daderschap en slachtofferschap is eveneens onderdeel van de studie.

Nuancering is gewenst

Het onderzoek van Kerstens is gebaseerd op een unieke dataset bestaande uit 6.299 Nederlandse jongeren in de leeftijd van 10-18 jaar. Kerstens heeft gekeken naar het aantal jongeren die online risico lopen en die online een risico vormen voor anderen. Van de jongeren die risico lopen, rapporteert een relatief klein deel negatieve ervaringen. Een op de tien jongeren houdt zich wel eens bezig met cybercrime of cyberpesten. Een aanzienlijk deel van deze jongeren is zelf ook een online slachtoffer geweest. Online risicogedrag, zoals het produceren van seksueel beeldmateriaal (sexting), vindt hoofdzakelijk plaats binnen bestaande sociale relaties en is overwegend een onderdeel van de (seksuele) ontwikkeling van jongeren. Factoren die verband houden met online risico zijn leeftijd, sekse, zelfcontrole en online disinhibitie (minder geremd gedrag).

Kwetsbare groep

De groep jongeren die negatieve ervaringen opdoet èn de groep die zowel dader als slachtoffer is, verdienen extra aandacht. De wisselwerking tussen de online en offline omgeving zijn van invloed op deze kwetsbare groep. Meisjes zijn opmerkelijk vaker slachtoffer op internet; jongens zijn vaker dader van cybercrime.

Cybersafety

Het proefschrift geeft een genuanceerd beeld van welke jongeren online risico lopen, welke jongeren negatieve ervaringen opdoen, welke jongeren een risico vormen voor anderen en welke jongeren zowel dader als slachtoffer zijn op internet. Online risico resulteert niet automatisch in negatieve ervaringen of consequenties; online risico is vaak een normaal onderdeel van de ontwikkeling van jongeren en daarnaast is online risico ook verbonden met de mogelijkheden die internet biedt. Beleid gericht op cybersafety zou daarom de eigen ervaringen van de jongeren als uitgangspunt moeten nemen.

Promotie

Drs. Joyce Kerstens, senior researcher in cybercrime bij NHL University & Police Academy, verdedigt haar proefschrift ‘Youth and cybersafety’ op vrijdag 4 december 2015 om 13.30 uur bij de Open Universiteit in Heerlen. De promotor is prof. dr. W. Ph. Stol (Open Universiteit) en de co-promotor is dr. T. Völlink (Open Universiteit).


Drs. Joyce Kerstens