null Europees project wil microcredentials in het hoger onderwijs stimuleren

OW_Microcredentials_Hoger_Onderwijs_19550_head_large.jpg
Europees project wil microcredentials in het hoger onderwijs stimuleren
Flexibilisering en modularisering in het hoger onderwijs staan in Nederland en Europa hoog op de agenda. Microcredentials spelen daar een belangrijke rol bij. De Open Universiteit is een van de partners in het Europese project Modular Continuing Higher Education by Microcredentials (MCE). Dit project richt zich op de verdere specificering (conceptualization) van wat microcredentials zijn en op de invoering ervan in het hoger onderwijs.

Microcredentials: erkende certificaten voor kleine onderwijseenheden

Microcredentials zijn erkende certificaten die worden toegekend na afronding van een kleine onderwijseenheid. Het certificaat is erkend op basis van transparante normen en eisen en wordt uitgereikt na een beoordeling van leerproces en leerprestatie. In het inmiddels afgeronde Europese project eSLP onderzocht een team van de OU de kenmerken, mogelijkheden en uitdagingen van korte onderwijseenheden in het kader van leven lang ontwikkelen. Een ander Europees samenwerkingsproject leverde een Common Microcredential Framework op. Het MCE-project bouwt op beide projecten verder.

Modular Continuing Higher Education by Microcredentials

Aan het eind van het eSLP-project inventariseerden de onderzoekers van de deelnemende universiteiten de actieplannen op het gebied van microcredentials, de bedrijfsstrategieën op middellange en lange termijn rond dit onderwerp en (indien aanwezig) de nationale beleidsdoelstellingen. Daaruit blijkt dat bij de meeste universiteiten het gebruik van microcredentials voor levenlang ontwikkelen zich nog in een verkennende fase bevindt; dit ondanks de enorme maatschappelijke behoefte aan korte erkende programma’s en opleidingen. Veel universiteiten missen bijvoorbeeld expertise en ervaring in digitaal onderwijs, en het ontbreekt vaak aan institutionele raamwerken en bedrijfsmodellen om hiermee aan de slag te gaan. Het MCE-project wil de onderwijsinstellingen ondersteunen door mee te helpen om de voorwaarden te realiseren voor het ontwikkelen van modulair onderwijs en van microcredentials.

Het projectteam

Het MCE-project wordt geleid door EADTU, de vereniging voor Europese afstandsuniversiteiten. Naast de Open Universiteit bestaat het projectteam uit vertegenwoordigers van de Universidade Aberta, Kaunas University of Technology, de KU Leuven, de Open University of Cyprus, de FernUniversität Hagen, de Hellenic Open University, de UNED, UNINETTUNO, en de UOC. Het project heeft een looptijd van drie jaar.