null Kansen en uitdagingen voor korte programma’s in het hoger onderwijs

OW_Webinar_EADTU_14677_head_large.jpg
Leren
Kansen en uitdagingen voor korte programma’s in het hoger onderwijs
Korte programma’s, oftewel Short Learning Programmes (SLPs), zijn korte, op zichzelf staande leereenheden over een specifiek afgebakend onderwerp. Wat zijn de eigenschappen van deze programma’s? Hoe gaat het Europese hoger onderwijs ermee om? Welke mogelijkheden bieden ze voor levenlang leren en voor bachelor- en masteropleidingen? Welke uitdagingen liggen er? Een team van de Open Universiteit onderzocht het in het kader van het Europese project eSLP. Hun rapport ‘Concept and role of Short Learning Programmes in European Higher Education’ is nu beschikbaar.

Mogelijkheden en uitdagingen

De samenstellers hebben onderzocht hoe Short Learning Programmes (SLPs) worden aangeboden binnen Europa en wat de positie van deze programma’s is binnen het hoger onderwijs in die landen. Ze hebben het concept SLP ook verder gedefinieerd: SLPs zijn compacte samengestelde leereenheden op een specifiek onderwerp. Ze resulteren in een certificaat en zijn bij voorkeur ook in te zetten in de verder ontwikkeling. De belangrijkste vaststellingen zijn:

  • Er is veel vraag naar SLPs gefocust op specifieke kennis en vaardigheden. Ze bieden de kans om in te spelen op de snelle ontwikkelingen in de vraag naar nieuwe of geactualiseerde kennis en vaardigheden. Maar SLPs zijn vooral geschikt voor leven lang lerenden in hoger onderwijs. Er lijken minder kansen te zijn voor een modulaire volledige diplomaopleiding gebaseerd op SLPs. Voor de erkenning van SLPs is het wel cruciaal dat er meer eenvormigheid komt, bijvoorbeeld in omvang. Gezien de grote variatie in SLPs zou het ook goed zijn als het certificaat vergezeld zou gaan van een supplement met de beschrijving van het programma.
  • Om de kwaliteit van SLPs te garanderen, zouden instellingen interne of institutionele mechanismen voor kwaliteitsbewaking moeten opzetten. Accreditatie zou dan kunnen gebeuren door een externe review van dat systeem van kwaliteitsbewaking. 
  • In het kader van diplomaprogramma’s lijken keuzeonderdelen bestaande uit SLPs het meest kansrijk. Dit zou meer zelfgestuurd onderwijs mogelijk maken en mobiliteit kunnen stimuleren. Bovendien zou de stapelbaarheid van SLPs een positief effect kunnen hebben op internationale samenwerking. 
  • De ontwikkelingen van de SLPs sluiten goed aan op andere ontwikkelingen op het gebied van flexibilisering, zoals die van de Microcredentials. Dat zijn de kleinst mogelijk te certificeren leereenheden.  

Korte opleidingen binnen de Open Universiteit

Ook de Open Universiteit biedt korte opleidingen aan met een focus op specifieke onderwerpen. Deze hebben de vorm van 'Professional programmes' en korte (focus)opleidingen. Daarnaast biedt de Open Universiteit een aantal korte studies waar geen studiepunten aan verbonden zijn. Een overzicht is te vinden op deze website bij Studieaanbod.

eSLP

Het rapport Concept and role of Short Learning Programmes in European Higher Education is opgesteld in het kader van het Erasmus+ project eSLP  door Tom Melai, Saskia van der Westen en Jeroen Winkels. Dit project wordt gecoördineerd door EADTU, de Europese Vereniging van Afstandsuniversiteiten, en heeft als doel het ontwikkelen van beleid, strategieën en raamwerken voor de ontwikkeling en uitlevering van flexibele en schaalbare SLPs in Europa.