null Faculteit Onderwijswetenschappen

ALG_faculteiten_19968_head_large.jpg

Faculteit Onderwijswetenschappen


De faculteit Onderwijswetenschappen, voortgekomen uit het Welten-instituut, is het centrum voor onderwijs en onderzoek op het gebied van leren, doceren en onderwijstechnologie van de Open Universiteit. Het richt zich op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs door scholing en onderzoek dat zowel van hoog wetenschappelijk niveau is als praktijkgericht.

Onderwijs Onderwijswetenschappen

De faculteit Onderwijswetenschappen verzorgt de volgende opleidingen:

  • Premaster Onderwijswetenschappen
  • Masteropleiding Onderwijswetenschappen
  • Certified Professional Programmes

Ga naar de pagina Onderwijsaanbod voor meer informatie over het onderwijs.

Onderzoek Onderwijswetenschappen

De faculteit kent een omvangrijk onderzoekprogramma op het gebied van onderwijstechnologie, online leren en innoveren met ICT, getiteld: Leren en doceren in een door technologie verrijkte leeromgeving.

Dat onderzoek wordt langs twee lijnen uitgevoerd. In de lijn facultaire onderzoek wordt theorie vormend en instrumenterend onderzoek verricht binnen het domein van de onderwijswetenschappen dat tevens bijdraagt aan de verdere expertise-ontwikkeling op het gebied van onderwijsinnovatie. Hierbij wordt voortgebouwd op het onderzoek van het voormalige Welten-instituut.

Daarnaast is er een lijn multidisciplinair onderzoek waarin in samenwerking met faculteiten van de Open Universiteit en met andere partners uit het hoger onderwijs problemen worden onderzocht die zich in de praktijk voordoen. De focus ligt daarbij op online leren, blended learning, de inzet van media en op onderwijstechnologie. Zowel onderzoekmatig als ontwerpmatig worden innovaties onderzocht. Partners participeren op verschillende manieren in dergelijke projecten, als mede-onderzoekers, als onderwijsontwerpers en/of als docenten.

Ga naar de onderzoekspagina’s Onderwijswetenschappen voor meer informatie over de onderzoekstopics, projecten en publicaties.

Organisatie Onderwijswetenschappen

Het managementteam van de faculteit Onderwijswetenschappen bestaat uit:

Binnen de faculteit wordt het onderwijs en het onderzoek verzorgd door vier vakgroepen:

Zie het overzicht van de medewerkers Onderwijswetenschappen.