Faculteit Cultuurwetenschappen

Over_Bestuur_10502_head_large.jpg
Faculteit Cultuurwetenschappen
   

Onderwijs Cultuurwetenschappen

De faculteit Cultuurwetenschappen verzorgt de volgende opleidingen:

  • Schakelprogramma Kunst- en cultuurwetenschappen
  • Bachelor Algemene cultuurwetenschappen
  • Programma Liberal Arts and Sciences: open bachelor Algemene cultuurwetenschappen
  • Master Kunst en cultuurwetenschappen
  • Certified Professional Courses
  • Focusopleidingen

Ga naar de pagina Onderwijsaanbod voor meer informatie over het onderwijs.

Onderzoek Cultuurwetenschappen

Het onderzoeksbeleid van de faculteit Cultuurwetenschappen staat in het teken van het onderzoeksprogramma Waarde en waardering van cultuur. In dit programma, dat in 2015 is vastgesteld, is al het CW-onderzoek samengebracht en geordend naar een aantal deelthema’s. Ook het promotieonderzoek dat plaatsvindt binnen de faculteit vindt plaats binnen dit programma.

Ga naar de onderzoekspagina's Cultuurwetenschappen voor meer informatie over programma, thema's en publicaties.

De faculteit participeert ook in het OU-brede multidisciplinaire onderzoeksprogramma De veilige stad, dat in 2018 van start is gegaan.

Organisatie Cultuurwetenschappen

Binnen de faculteit wordt het onderwijs en het onderzoek verzorgd door een vakgroep verdeeld over vier secties:

  • Filosofie
  • Geschiedenis
  • Letterkunde
  • Kunstgeschiedenis

Zie het overzicht van de medewerkers Cultuurwetenschappen.