Faculteit Rechtswetenschappen

Over_Bestuur_10502_head_large.jpg
Faculteit Rechtswetenschappen
  

Onderwijs Rechtswetenschappen

De faculteit Rechtswetenschappen verzorgt de volgende opleidingen:

  • Schakelzone recht
  • Bachelor Rechtsgeleerdheid
  • Programma Liberal Arts and Sciences - Open bachelor Rechtsgeleerdheid
  • Master Rechtsgeleerdheid
  • HBO-rechten
  • Focusopleidingen

Ga naar de pagina Onderwijsaanbod voor meer informatie over het onderwijs.

Onderzoek Rechtswetenschappen

Het onderzoek van de faculteit Rechtswetenschappen wordt zoveel mogelijk in onderlinge samenhang verricht. De faculteit hanteert daarvoor een vakgebiedoverstijgend onderzoeksprogramma Recht in de geïndividualiseerde netwerksamenleving. Dit programma beschrijft de thema's waarmee de diverse onderzoekers zich bezighouden en waarover wordt gepubliceerd. Ook het het promotieonderzoek is in beginsel aan dit programma gekoppeld.

Kijk op de onderzoekspagina's Rechtswetenschappen voor meer informatie over onderzoeksthema's, projecten en publicaties.

De faculteit participeert ook in het OU-brede multidisciplinaire onderzoeksprogramma De veilige stad, dat in 2018 van start is gegaan.

Organisatie Rechtswetenschappen

Het onderwijs en onderzoek van de faculteit wordt verzorgd door drie vakgroepen

  • Privaatrecht
  • Staats- en bestuursrecht en encyclopedie
  • Strafrecht, internationaal en Europees recht

Zie het overzicht van de medewerkers Rechtswetenschappen.