Faculteit Rechtswetenschappen

ALG_faculteiten_19968_head_large.jpg

Faculteit Rechtswetenschappen

Onderwijs Rechtswetenschappen

De faculteit Rechtswetenschappen verzorgt de volgende opleidingen:

  • Schakelzone recht
  • Bachelor Rechtsgeleerdheid
  • Open bachelor Rechtsgeleerdheid
  • Master Rechtsgeleerdheid
  • Focusopleidingen

Ga naar de pagina Onderwijsaanbod voor meer informatie over het onderwijs.

Onderzoek Rechtswetenschappen

Het onderzoek van de faculteit Rechtswetenschappen wordt zoveel mogelijk in onderlinge samenhang verricht. De faculteit hanteert daarvoor een vakgebiedoverstijgend onderzoeksprogramma Recht in de geïndividualiseerde netwerksamenleving. Dit programma beschrijft de thema's waarmee de diverse onderzoekers zich bezighouden en waarover wordt gepubliceerd. Ook het het promotieonderzoek is in beginsel aan dit programma gekoppeld.

Kijk op de onderzoekspagina's Rechtswetenschappen voor meer informatie over onderzoeksthema's, projecten en publicaties.

De faculteit participeert ook in het OU-brede multidisciplinaire onderzoeksprogramma De veilige stad, dat in 2018 van start is gegaan.

Organisatie Rechtswetenschappen

Het onderwijs en onderzoek van de faculteit wordt verzorgd door twee vakgroepen die onderverdeeld zijn in secties.

Vakgroep Privaatrecht

Privaatrecht algemeen
Privaatrechtelijke vaardigheden in de BaMa
Gegevensbescherming en privacyrecht

Vakgroep Publiekrecht

Bestuursrecht
Staatsrecht en encyclopedie
Internationaal- en Europees recht
Strafrecht en empirical legal studies

Zie het overzicht van de medewerkers Rechtswetenschappen.