null Faculteit Cultuurwetenschappen

ALG_faculteiten_19968_head_large.jpg

Faculteit Cultuurwetenschappen

Onderwijs Cultuurwetenschappen

De faculteit Cultuurwetenschappen verzorgt de volgende opleidingen:

  • Bachelor Algemene cultuurwetenschappen
  • Open bachelor Algemene cultuurwetenschappen
  • Master Kunst- en cultuurwetenschappen
  • Schakelprogramma Kunst- en cultuurwetenschappen
  • Certified Professional Courses
  • Focusopleidingen

Ga naar de pagina Onderwijsaanbod voor meer informatie over het onderwijs.

Onderzoek Cultuurwetenschappen

Het onderzoeksbeleid van de faculteit Cultuurwetenschappen staat in het teken van het onderzoeksprogramma Waarde en waardering van cultuur. In dit programma, dat in 2015 is vastgesteld, is al het CW-onderzoek samengebracht en geordend naar een aantal deelthema’s. Ook het promotieonderzoek dat plaatsvindt binnen de faculteit vindt plaats binnen dit programma.

Ga naar de onderzoekspagina's Cultuurwetenschappen voor meer informatie over programma, thema's en publicaties.

De faculteit participeert ook in het OU-brede multidisciplinaire onderzoeksprogramma De veilige stad, dat in 2018 van start is gegaan.

Organisatie Cultuurwetenschappen

Zie het overzicht van de medewerkers Cultuurwetenschappen.