null Financiering voor onderzoek microplastics: van schelpdier naar mens

NW_Onderzoek_Microplastics_15643_head_large.jpg
Financiering voor onderzoek microplastics: van schelpdier naar mens
Het NL ZonMW Microplastics & Health programma stelt 120.000 euro beschikbaar voor het project 'Uptake, translocation and toxicity of microplastics isolated from shellfish in human gut cells' van de Open Universiteit (OU). Dr. Frank van Belleghem, verbonden aan de faculteit Management, Science & Technology van de OU leidt het project. Inneke Hantoro, promovendus, zal de onderzoeksactiviteiten uitvoeren.

Microplastics en mens

De aanwezigheid van microplastics in het mariene milieu kan een risico vormen voor de menselijke gezondheid via de consumptie van vis en schelpdieren. Door het heterogene karakter van microplastics in het milieu en het ontbreken van toxiciteitsgegevens is het echter moeilijk om een robuuste risicobeoordeling voor de menselijke gezondheid uit te voeren. Het doel van het project is na te gaan of en hoe verschillende soorten mariene microplastics die momenteel worden gedetecteerd in de bloedkokkel, een schelpdier van de Indo-Pacific, biologische effecten kunnen veroorzaken bij de mens. De studie begint met een grondige bepaling van de fysische en chemische eigenschappen van drie verschillende microplastics (vezels, fragmenten en films), gevolgd door een analyse van de opname van deze deeltjes in en transport door darmcellen en wordt afgesloten met een grondige evaluatie van mogelijke nadelige effecten. De gegevens over de opname, translocatie en toxiciteit die in dit project worden verzameld, ondersteunen de beoordeling van de risico’s voor de mens.

Het project

De OU leidt het project samen met wetenschappers van Indonesische, Nederlandse en Belgische universiteiten. Het onderzoeksproject past uitstekend binnen de 14-jarige wetenschappelijke samenwerking van de OU met de Soegijapranata Catholic University en het project 'Microplastics in coastal seafood in Indonesia: risk assessment and food safety' (projectleider dr. Ansje Löhr, in samenwerking met prof. Ad Ragas en prof. Budi Widianarko ondersteund door het Indonesische Ministerie van Onderzoek, Technologie en Hoger Onderwijs). Het onderzoek zal worden uitgevoerd aan de onderzoeksgroep Zoölogy: Biodiversity & Toxicology van de UHasselt (België) onder leiding van prof. Karen Smeets. Voor de productie van microplastics is er een samenwerking met de leerstoelgroep Bodemfysica en Landbeheer (SLM) van Wageningen University & Research onder leiding van prof. Violette Geissen. Dr. Frank van Belleghem is de projectleider van de OU. Hij werkt als universitair docent milieutoxicologie aan de OU. Zijn onderwijsactiviteiten liggen op het gebied van biologie, biochemie, (milieu)toxicologie en milieuwetenschappen. Zijn vakgebied omvat de toxiciteit van milieuverontreinigende stoffen zoals nanodeeltjes en microplastics, oxidatieve stress, carcinogenese, neurotoxiciteit, regeneratie en elektronen- en fluorescentiemicroscopie. Inneke Hantoro heeft haar Master in Voedselwetenschappen van de Universiteit van Melbourne, Australië. Ze is voltijds docent aan de afdeling Voedselwetenschappen, Soegijapranata Catholic University, Indonesië. Zij is een PhD-student bij de vakgroep Science van de Faculteit van Management, Science & Technology van de OU. Haar onderzoek richt zich op het risico van microplastics in Indonesische kustgebieden voor vissoorten en de menselijke gezondheid.

ZonMW

De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, ZonMW, is een financieringsorganisatie van innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg. Ze beheert circa 90 subsidieprogramma's op de gebieden Wetenschap en Innovatie. Ook stimuleren ze het gebruik van ontwikkelde kennis en dragen zo bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid.