null Full Circle: Paul Kirschner kijkt bij zijn afscheid terug op 35 jaar OU

ALG_Afscheid_PaulKirschner_13175_head_large.jpg
Full Circle: Paul Kirschner kijkt bij zijn afscheid terug op 35 jaar OU
Van hoongelach en onbegrip bij de start, tot lof en waardering van visitatiecommissies en studenten nu. Didactiek uit de beginperiode die nu nog steeds voldoet aan wat het onderwijswetenschappelijk onderzoek adviseert. Open Universiteit als een onderwijsinnovatie gestoeld op gedegen wetenschappelijk onderzoek. Het kwam allemaal aan bod tijdens de afscheidsrede die Paul Kirschner op 13 december 2019 uitsprak bij de Open Universiteit. Hij keek daarin terug op de geschiedenis van de OU. Een geschiedenis waar hij al vóór de oprichting deel van uitmaakte. De opnames van de afscheidsrede en het eraan voorafgaande symposium staan nu online.

Full circle

Een van de onderzoeksvragen in de beginperiode van de OU was: hoe organiseer je practica in hoger afstandsonderwijs? Dat werd het onderwerp van Kirschners promotieonderzoek. Hij promoveerde op 13 december 1991 en was de eerste die bij de OU promoveerde op onderzoek naar effectief en efficiënt open hoger onderwijs. Precies 28 jaar na zijn promotie sprak hij zijn afscheidsrede uit. In het lustrumjaar van de Open Universiteit keek hij terug op 35 jaar Open Universiteit.

Terugkijken?

De afscheidsrede van Kirschner en de presentaties van het symposium voorafgaand aan de rede staan nu allemaal online.

Publicaties in het kader van het afscheid van Paul Kirschner