null Ga je op uitwisseling? Deze mini-MOOCs helpen je bij de voorbereiding

OW_OpenVM_OnlineCourses_13408_head_large.jpg
Leren
Ga je op uitwisseling? Deze mini-MOOCs helpen je bij de voorbereiding
(Inter-)nationale uitwisseling van studenten en medewerkers is verrijkend voor de persoon zelf en draagt bij aan de innovatie van hoger onderwijs. Maar een tijdje naar het buitenland gaan, kan soms gewoon niet. De kosten, de thuis- of werksituatie, gezondheid of een functiebeperking kunnen een beperkende factor zijn. Een alternatief is virtuele mobiliteit: virtueel studeren of samenwerken over grenzen heen. Om echt profijt te hebben van een uitwisseling over grenzen heen, virtueel of niet, heb je een aantal vaardigheden nodig. Het Open Virtual Mobility (openVM) heeft een serie mini-MOOCs ontwikkeld om juist deze vaardigheden aan te leren.

Profijt hebben van een uitwisseling

Het Open Virtual Mobility (openVM) project wil virtuele mobiliteit stimuleren. Het heeft geïnventariseerd welke vaardigheden en competenties je nodig hebt om effectief gebruik te maken van een virtuele uitwisseling. Dat heeft geleid tot de beschrijving van acht vaardigheden of competenties die van belang zijn bij een uitwisseling, of die nu virtueel is of niet. De inventarisatie en beschrijving zijn omgezet in een serie Engelstalige mini-MOOCs waarmee geïnteresseerden kunnen werken aan deze vaardigheden en competenties. Een MOOC is een 'Massive Open Online Course' oftewel een online cursus die voor iedereen toegankelijk is en voor een groot publiek ontworpen is.

Serie gratis mini-MOOCs

De mini-MOOCs richten zich op de volgende acht vaardigheden en competenties: 

  • interculturele vaardigheden en houding
  • netwerkleren
  • actief zelf-regulerend leren 
  • media en digitale informatievaardigheden
  • autonomie-gebaseerd leren
  • interactief en samenwerkend leren in een authentieke internationale omgeving
  • open-mindedness
  • kennis van en over virtuele mobiliteit en open onderwijs

De inschrijving voor deze gratis mini-MOOCs is geopend. Ga naar de leeromgeving van openVM om je in te schrijven.

Drie niveaus

Voor ieder van de competenties zijn Engelstalige MOOCs ontwikkeld op drie niveaus: basis, intermediair en gevorderd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bestaand open onderwijsmateriaal (OER: open educational resources). Op het basis niveau bestudeer je de aangeboden OERs en doe je zelf-toetsen over deze OERs. Op de intermediaire en gevorderde niveaus werk je in groepen en lever je ook terugkoppeling op het werk van andere deelnemers. Bovendien houd je je eigen vordering bij in een portfolio dat je deelt met andere deelnemers. Met een zelftoets bepaal je zelf op welk niveau je wilt instappen.

Het staat iedereen vrij om in te schrijven voor het basis niveau van de MOOCs. Het is in het najaar van 2019 echter nog niet mogelijk om de MOOCs op intermediair en gevorderd niveau af te ronden omdat het nog niet mogelijk is om deelnemers in te delen in de groepsactiviteiten. Deze optie zal in 2020 beschikbaar komen.

Open badge voor elk afgerond niveau

Passieve beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk. Actieve beheersing van Engels is nodig als je wilt deelnemen aan de discussies. Voor het gevorderde niveau is actieve beheersing van het Engels noodzakelijk omdat je dan interacteert met anderen. Voor elk niveau dat je afrondt, krijg je een open badge als bewijs van deelname.

Over het openVM project

Het openVM-project wil de virtuele mobiliteit binnen het hoger onderwijs stimuleren en opschalen door middel van beoordeling en erkenning van de bijbehorende vaardigheden. Het Welten-instituut is een van de partners in het project en is onder andere verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het competentiekader en draagt bij aan de MOOCs. Het openVM project wordt gefinancierd vanuit het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Kijk voor meer informatie op de projectwebsite.