null Gaming Fieldlab brengt onderzoek en gaming-industrie bij elkaar in vijf nieuwe projecten

OW_RAGE_sep17_head_large.jpg
Gaming Fieldlab brengt onderzoek en gaming-industrie bij elkaar in vijf nieuwe projecten
Op maandag 9 december 2019 vond in Utrecht de kick-off plaats van vijf nieuwe projecten van het DGA Gaming Fieldlab. De projecten variëren van Virtual Reality games voor psychomotorische therapie om kinderen met coördinatieproblemen te leren fietsen, tot een opzet voor een kwaliteitsassessment in serious games. Het Fieldlab is een initiatief van de Open Universiteit in samenwerking met de Dutch Gaming Association, ClickNL en de RAGE foundation. Doel is het versterken van de samenwerking tussen game onderzoek en game industrie.

Vijf nieuwe samenwerkingsprojecten

In de projecten van het Fieldlab werken onderzoek en industrie samen aan nieuwe oplossingen die vervolgens beschikbaar komen voor de hele Nederlandse gaming industrie. De volgende vijf projecten zijn van start gegaan:

 • A Digital Prototyping Tool for Card Game Design 
  Dit project ontwikkelt software waarmee snel proefversies van een game-ontwerp kunnen worden uitgeprobeerd, eigenlijk een vervanging van de bewerkelijke papieren prototypes die nu vaak tijdens de ontwerpfase worden gebruikt (paper-based design). 
 • Applying a Multiplayer VR Play Environment for Psycho Motoric Therapy
  Dit project onderzoekt in hoeverre psychomotorische therapie (PMT) effectiever kan worden toegepast in een virtual reality omgeving waarin zowel cliënt als therapeut aanwezig zijn met full body avatars. De onderzoekers inventariseren welke gameplay interacties daarbij nodig zijn om de therapie succesvol te maken. 
 • Didactics-Driven Development 
  Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe je al tijdens de ontwikkeling van een serious game kunt testen in hoeverre het ontwerp beantwoordt aan de beoogde didactische doelen en uitkomsten. Het ontwikkelt daartoe een speciale play-testing methodiek en bijbehorend instrument.
 • Quality of assessment of sequences of choices in serious games 
  In dit project wordt het spelen van een serious game opgevat als een serie opeenvolgende beslissingen. Er wordt een formele methodiek ontwikkeld waarmee op basis van gebruikersinteracties de kwaliteit van de aangeboden beslissingsopties in de game kunnen worden bepaald. Daarmee kan het game-ontwerp worden verbeterd.
 • VReye! 
  Kinderen met coördinatieproblemen hebben moeite met het leren en uitvoeren van bepaalde motorische vaardigheden zoals fietsen. Het is voor hen moeilijk om de vaardigheden die ze in de kliniek leren toe te passen in het dagelijks leven. Dit project onderzoekt hoe een hybride VR-gaming interactie die transfer van kliniek naar dagelijks leven kan bevorderen.

Het DGA Gaming Fieldlab ondersteunt de Nederlandse gaming-industrie door het stimuleren van samenwerking tussen onderzoek en industrie. Kijk voor meer informatie over het DGA Fieldlab op hun website.