null Gemengde gevoelens bij OU-studenten over e-assessment

OW_TeSLA_10711_head_large.jpg
Digital Learning
Gemengde gevoelens bij OU-studenten over e-assessment
Het TeSLA project is een Europees project dat technieken ontwikkelt voor identiteitscontrole bij online toetsen (e-assessment). Deze technieken combineren gezichtsherkenning, stemherkenning, toetsaanslagdynamiek, schrijfstijlanalyse en plagiaatcontrole. Maar wat vinden studenten hiervan? Zijn zij bereid om deze persoonlijke data beschikbaar te stellen als ze een online toets afleggen? Een studie onder OU-studenten laat zien dat zij de besparing op reistijd wel als een groot voordeel zien, maar er toch niet zo happig op zijn om persoonlijke data zoals video-opnamen, stemopnamen of toetsaanslagdynamiek te delen.

Instrumenten ontwikkeld en getest

TeSLA heeft instrumenten voor identiteitscontrole (authentication en authorship) ontwikkeld en de zeven betrokken universiteiten, waaronder de OU, zijn deze nu aan het testen in pilots. Een eerste pilot was gericht op het verkrijgen van toestemming van de studenten voor het gebruik van persoonlijke data. Een tweede pilot test de instrumenten bij een brede range aan assessmentactiviteiten. De deelnemers aan de pilots werd gevraagd de instrumenten te testen en deel te nemen aan een online onderzoek naar hun mening over e-assessment en hun houding ten opzichte van het delen van persoonlijke data.

Reacties van OU-studenten

Bij de Open Universiteit namen 228 studenten deel aan de tweede pilot. Het onderzoek geeft interessante informatie over de voorkeuren van studenten. Zo ziet 89% van de studenten de besparing op reistijd dankzij online toetsen als een voordeel. 52% is echter niet bereid omwille van een online toets video-opnamen van hun gezicht te delen. Andere persoonlijke data worden iets makkelijker gedeeld, maar nog steeds is een aanzienlijk aantal studenten daar niet toe bereid. 38% wil geen stemopnamen delen, 30% wil geen foto van hun gezicht delen, 38% wil geen informatie over toetsaanslagen delen. 10% van de deelnemende studenten wil helemaal géén persoonlijke data delen. Opvallend is dat studenten met een functiebeperking iets vaker bereid zijn om video-opnamen van hun gezicht te delen (61%). Tegelijkertijd waren er in deze groep ook studenten die lieten weten dat ze niet wilden deelnemen aan de pilot omdat ze sowieso liever gewoon tentamen afleggen in het studiecentrum aangezien dit voor hen een moment voor sociale contacten is.

Nadelen

De belangrijkste nadelen van e-assessment (online toetsen) zijn volgens de deelnemende OU-studenten de noodzaak om persoonlijke data te delen (45%) en de noodzaak om te leren hoe de techniek werkt (31%). Een op vier studenten (26%) ziet dan weer geen nadelen aan e-assessment. De resultaten tonen eens te meer hoe heterogeen de studentenpopulatie in afstandsonderwijs is.


In oktober 2017 start een derde pilot met als doel verbeterde versies van de instrumenten te testen met grotere aantallen deelnemers. Aan de derde pilot verlenen maar liefst 15 docenten van de Open Universiteit hun medewerking. Zij zullen het gebruik van TeSLA testen bij instuuropdrachten (check op eigen werk).

TeSLA is een door de EU gesubsidieerd Horizon 2020 project met partners in 18 organisaties in 10 landen. Kijk voor meer informatie op de TeSLA website of neem contact op met jose.janssen@ou.nl.