null Gepubliceerd: Naar een operationele business-IT afstemming in een co-creatie waarde netwerk

INF_Outsourcing_11468_head_large.jpg
Gepubliceerd: Naar een operationele business-IT afstemming in een co-creatie waarde netwerk
In het juli 2019 nummer van het tijdschrift Information and Software Technology verscheen een paper, mede aan de hand van de hoogleraren Kusters en Trienekens, beiden verbonden aan de faculteit Management, Science & Technology en collega's van de TU Eindhoven. De paper 'A reference model-based user requirements elicitation process: toward operational business-IT alignment in a co-creation value network' is tegen betaling te downloaden.

Achtergrond van de paper

Om de operationele business-IT-aanpassing (BITA) te verbeteren, moet de ontwikkeling van IT-systemen worden bepaald vanuit business requirements. Het proces van het verkrijgen van gebruikerseisen kent echter vele uitdagingen en stuit op verschillende problemen. Met als mogelijk resultaat lage kwaliteitseisen van gebruikers en het dientengevolge mislukken van systeemontwikkelingsprojecten.

De auteurs richten zich op één categorie van bekende problemen en wel in het bijzonder communicatiefouten.

Tot nu toe is het merendeel van de onderzoeken die tot doel hebben om operationele BITA's op te pakken, gebaseerd op een vraagstrategie. Deze strategie is geschikt voor relatief stabiele situaties. Om de beperking van de vraagstrategie in een complexere situatie te verhelpen, bijvoorbeeld in een co-creatie waardenetwerk (VN) setting, zal het gebruik ervan in combinatie met andere elicitatiestrategieën meer kans op bevredigende resultaten geven.

Gevolgde methode

In de ontwerpfase werd een gebruikersproces - gebaseerd op een referentiemodel - ontworpen. Als 'proof of concept' werden twee voorbeelden ontworpen. Twee referentiemodellen, die respectievelijk klantkennismanagementprocessen en klantkennismanagementuitdagingen in een VN-setting beschrijven, werden afzonderlijk gebruikt bij het ontwerpen van deze twee modellen. In de evaluatiefase werden de toepasbaarheid en bruikbaarheid geëvalueerd in twee afzonderlijke cases.

Verkregen resultaten

Het referentiemodel ondersteunt het proces van het verkrijgen van gebruikerseisen via een Delphi-methode in een complexe context als van een VN. Het proces van het in kaart brengen van de gebruikerseisen werd verbeterd; een reeks erkende problemen zijn opgelost.

Download

Download de paper A reference model-based user requirements elicitation process: toward operational business-IT alignment in a co-creation value network.