null Gerrit-Jan Zwenne benoemd tot hoogleraar Gegevensbescherming in de Nederlandse rechtspraktijk

RW_Benoeming_Gerrit-JanZwenne_17060_head_large.jpg

Gerrit-Jan Zwenne benoemd tot hoogleraar Gegevensbescherming in de Nederlandse rechtspraktijk

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft Gerrit-Jan Zwenne benoemd tot hoogleraar Gegevensbescherming in de Nederlandse rechtspraktijk bij de faculteit Rechtswetenschappen. De benoeming heeft een omvang van 0.2 fte voor vijf jaar en gaat in per 1 juni 2023.

Onderzoek naar gegevensbeschermingsrecht

Gerrit-Jan Zwenne geldt als een van de meest ervaren en vooraanstaande juristen op het gebied van gegevensbeschermingsrecht. De focus van zijn onderzoek en onderwijs ligt op de toepassing en werking van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Sinds 2011 is hij hoogleraar Recht en de informatiemaatschappij bij de afdeling eLaw van de Universiteit Leiden. Zwenne gaat binnen de Open Universiteit deel uitmaken van de vakgroep privaatrecht, sectie gegevensbescherming en privacyrecht.

Invulling leerstoel

Het gegevensbeschermingsrecht is volop in ontwikkeling. Er is nog veel discussie over kernbegrippen. Bijvoorbeeld: Wanneer kwalificeren IP-adressen als een persoonsgegeven? En wanneer niet? Wat verstaan we onder gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens? Wanneer kun je spreken van rechtsgeldige toestemming? In welke gevallen is toestemming nodig? Wat is een gerechtvaardigd belang? En welke rol spelen de privacytoezichthouders daarbij? Deze, en vele andere vragen, worden beantwoord door rechter, de wetgever en de toezichthouders, maar hun antwoorden zijn niet altijd even consistent. In zijn onderzoek en onderwijs richt Zwenne zich op deze ontwikkelingen.

Masteropleiding Gegevensbescherming en Privacyrecht

Sinds september 2022 biedt de Open Universiteit de masteropleiding Gegevensbescherming en privacyrecht aan. Het is de eerste volledige academische master over gegevensbescherming en privacyrecht in de Nederlandse rechtspraktijk. Hierbij is bijzondere aandacht voor de wijze waarop (nieuwe) technologieën ingrijpen op het privacy- en gegevensbeschermingsrecht, maar ook hoe die technologieën gebruikt kunnen worden ter verwezenlijking van de privacy van mensen. De nieuwe leerstoel waarborgt twee startmomenten voor de masteropleiding per jaar. Gerrit-Jan Zwenne gaat een actieve rol spelen in de ontwikkeling van nieuwe (keuze)cursussen binnen deze master.

Over Gerrit-Jan Zwenne

Prof. dr. mr. Gerrit-Jan Zwenne (1966) is al meer dan een decennium hoogleraar aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Aan deze universiteit studeerde en promoveerde hij op een proefschrift over belastingheffing en informatieverplichtingen. Zwenne is daarnaast advocaat en partner bij Pels Rijcken in Den Haag. In 2019 ontwikkelde hij met Juridisch PAO Leiden de VPRA-A Specialisatieopleiding op, de opleiding die advocaten met goed gevolg moeten afronden om lid te mogen worden van de door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende Vereniging Privacyrecht Advocaten (VPR-A). Van deze specialisatievereniging is hij tevens mede-oprichter en voorzitter.
Zwenne is daarnaast bestuurslid van de Vereniging Privacyrecht , lid van de Raad van Advies van het Nationaal Archief en maakt deel uit van de Adviescommissie informatiehuishouding van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Verder is hij regelmatig voorzitter van de begeleidingscommissies bij WODC-onderzoeken.

Portretfoto Gerrit-Jan Zwenne
Prof. dr. mr. Gerrit-Jan Zwenne